Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1336/QĐ-UB-QLĐT năm 1994 về giá biểu thu tiền thuê kho bãi do Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1336/QĐ-UB-QLĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 15/05/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1336/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BIỂU THU TIỀN THUÊ KHO BÃI DO CÔNG TY KHO BÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30/6/1989;
- Căn cứ Nghị định số 02/CP ngày 4/1/1979 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã, thị trấn;
- Xét đề nghị của Liên Sở Nhà đất – Tài chánh - Vật Giá tại tờ trình số 284/NĐ ngày 26/3/1994
.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về giá biểu thu tiền thuê kho bãi do Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Điều 2.

Giá biểu cho thuê này được áp dụng kể từ ngày 01/4/1994. Các quy định của thành phố ban hành trước đây trái với quy định này đều được bãi bỏ.

Điều 3.

Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nhà đất, Giám đốc Sở Tài chánh thành phố, Trưởng Ban Vật giá thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể, Xí nghiệp Trung ương và thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quân, huyện, các tổ chức tập thể và cá nhân đang sử dụng kho, bãi do Công ty Kho bãi thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ BIỂU THU TIỀN THUÊ KHO BÃI DO CÔNG TY KHO BÃI THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định 1336/QĐ-UB ngày 05 tháng 5 năm 1994  của Ủy ban nhân dân thành phố)

Điều 1.

Giá biểu cho thuê kho bãi do Công ty Kho bãi thành phố quản lý được quy định như sau:

Đơn vị tính: đ/m2/tháng

Kho kiên cố

Kho bán kiên cố

Bãi

6.800

5.500

1.200

- Đối với trường hợp sử dụng kho bãi sai công năng:

1. Nếu thuê kho bãi để dùng vào sản xuất thì tăng 20%.

2. Nếu thuê kho bãi để dùng vào kinh doanh tăng thêm 50% so với giá quy định.

Điều 2.

Điều tiết thu nhập đối với diện tích cho thuê lại:

1. Dùng cho sản xuất thu 10.000 đ/m2/tháng.

2. Dùng làm văn phòng giao dịch, kinh doanh thu 15.000 đ/m2/tháng.

3. Nếu cho Công ty nước ngoài, liên doanh với nước ngoài, Việt kiều thuê thu 30.000 đ/m2/tháng.

Điều 3.

Các cơ quan đơn vị thuộc Trung ương, thành phố, quận huyện, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các Hợp tác xã, tổ hợp, cá nhân có sử dụng kho bãi do Công ty Kho bãi thành phố quản lý và kê khai ký hợp đồng thuê kho bãi theo giá biểu mới ban hành.

Công ty Kho bãi thành phố có trách nhiệm căn cứ trên cơ sở hợp đồng thuê kho bãi đã ký và có văn bản điều chỉnh lại hợp đồng thuê kho bãi theo giá biểu mới và thu theo giá biểu mới.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1336/QĐ-UB-QLĐT năm 1994 về giá biểu thu tiền thuê kho bãi do Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.160
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66