Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/2002/QĐ-BTC bổ sung mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 129/2002/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 08/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 129 /2002/QĐ-BTC NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC BỔ SUNG MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;
Để khuyến khích tàu thuỷ nước ngoài đưa khách đến du lịch Việt Nam và giảm bớt khó khăn cho tàu thuỷ neo đậu tại vùng vịnh không hoạt động sinh lợi;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1. Áp dụng mức phí, lệ phí hàng hải ưu đãi đối với các tàu chở khách du lịch đến Việt Nam có tổng dung tích (GT) từ 200GT trở xuống theo định tuyến ổn định cập cảng Việt Nam với tần suất tối thiểu 10 chuyến/tháng/cảng như sau:

Đơn vị tính USD/chuyến (lượt ra, vào)

TT

Loại phí, lệ phí

Mức thu

 

 

 

1

Phí trọng tải

7

2

Phí bảo đảm hàng hải

13

3

Lệ phí thủ tục

20

 

Tổng cộng

40

2. Áp dụng mức thu phí neo đậu tại vũng, vịnh đối với các tàu biển vận tải quốc tế neo chờ không làm hàng thời gian từ một (01) tháng trở lên bằng 50% mức thu phí neo đậu quy định tại điểm a1, mục III, phần B, Biểu Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC ngày 28/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định khác về phí, lệ phí hàng hải không đề cập tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 48/2001/QĐ/BTC ngày 28/5/2001 và các văn bản hướng dẫn hiện hành về phí, lệ phí hàng hải của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, lệ phí, cơ quan cảng vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 129/2002/QD-BTC

Hanoi, October 08, 2002

 

DECISION

SUPPLEMENTING THE MARITIME CHARGE AND FEE LEVELS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Charge and Fee Ordinance and documents guiding the implementation of the Charge and Fee Ordinance;
In order to encourage foreign ships to carry tourists to Vietnam and alleviate difficulties met by ships mooring or anchoring at Vietnamese lagoons and bays without carrying out any profitable operations;
At the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1.-

1. To apply the preferential maritime charge and fee levels to ships with a gross tonnage (GT) of 200 GT or less, which carry tourists to Vietnam on fixed routes and arrive at Vietnamese ports at the minimum frequency of 10 shipments/month/port, as follows:

Calculation unit: US dollar/shipment (one entry/ exit)

Ordinal number
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2002/QĐ-BTC bổ sung mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.369

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82