Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 125/2007/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng để tính lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 125/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Văn Hành
Ngày ban hành: 23/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG DÙNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHI ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản;

Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về Lệ phí trước bạ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 1168/CT/TH- NV-DT ngày 19/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định đơn giá xây dựng để tính lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2: Đơn giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này là đơn giá tối thiểu để tính giá trị nhà tính lệ phí trước bạ trong trường hợp không xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc kê khai giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường. Trường hợp đơn giá thực tế chuyển nhượng kê khai cao hơn đơn giá tại Bản quy định này thì tính theo đơn giá kê khai.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 12/2001/QĐ-UB ngày 05/02/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà ở.

Điều 4: Các Ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở; Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành

 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG

ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHI ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của UBND tỉnh Nghệ An)

1. Phân cấp, phân loại công trình:

Được quy định tại phụ lục 1§: Phân cấp, phân loại công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.

2. Đơn giá xây dựng:

TT

Loại công trình

Đơn vị tính

Đơn giá xây dựng

I

Nhà ở, nhà làm việc riêng lẻ:

 

 

1

Nhà tạm

đ/m2

100.000

2

Nhà lợp ngói (tôn) 1 tầng không có trần bê tông

đ/m2

850.000

3

Nhà sàn:

 

 

 

- Sàn gỗ, cột kê, vách gỗ, lợp ngói (tôn)

đ/m2

1.200.000

 

- Sàn gỗ, cột kê, vách gỗ, lợp tranh

đ/m2

1.150.000

 

- Sàn gỗ, cột gỗ chôn nhóm 3 trở lên, vách gỗ, lợp ngói (tôn)

 

700.000

4

Nhà ở, nhà làm việc 1 tầng trở lên, mái bằng bêtông chịu lực, không có khu vệ sinh trong nhà

đ/m2

1.350.000

5

Nhà ở, nhà làm việc 1 tầng trở lên, mái bằng bêtông chịu lực, có khu vệ sinh trong nhà

đ/m2

1.700.000

6

Mái ngói (tôn) cho nhà loại 4, 5 nêu trên

đ/m2

250.000

II

Nhà chung cư liền vách

đ/m2

Được tính bằng 95% đơn giá nhà ở cùng cấp, cùng loại của bảng quy định này

III

Nhà xưởng, nhà kho, cửa hàng, cửa hiệu và các công trình kiến trúc khác:

 

 

 

Nhà xưởng khung sắt, mái tôn, khẩu độ < 15m, cao <6m

đ/m2

750.000

 

Nhà xưởng khung sắt, mái tôn, khẩu độ >15m, cao >6m

đ/m2

1.100.000

 

- Nhà kho

đ/m2

600.000

 

- Cửa hàng, cửa hiệu và các công trình kiến trúc khác

đ/m2

Được tính bằng 80% đơn giá nhà ở cùng cấp, cùng loại của bảng quy định này

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 125/2007/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng để tính lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93