Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1241/1998/QĐ-UB quy định tạm thời về thu lệ phí cải chính hộ tịch và đăng ký khai sinh có nhân tố nước ngoài do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 1241/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Hoàng Kim
Ngày ban hành: 28/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1241/1998/QĐ-UB

Nghệ An, ngày 28 tháng 09 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM THỜI QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ CẢI CHÍNH HỘ TỊCH VÀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ NHÂN TỐ NƯỚC NGOÀI.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định 04.CP ngày 16/01/1961 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) ban hành Điều lệ đăng ký hộ tịch;

Căn cứ Quyết định số 276-HĐBT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng( nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thống nhất quản lý các khoản phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 33.TT/LB ngày 24/4/1995 của Liên bộ Tài chính - Tư pháp quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kết hôn, công nhận việc kết hôn, nhận con ngoài giá thú, đăng ký nuôi con nuôi và công nhận việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt nam và người nước ngoài;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tư pháp và ý kiến của một số ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tạm thời quy định về việc thu lệ phí cải chính hộ tịch và lệ phí đăng ký khai sinh có nhân tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

a- Đối tượng:

Người xin thay đổi họ, tên, chữ đệm; cải chính ngày, tháng, năm sinh; đăng ký khai sinh có nhân tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều phải nộp lệ phí một lần theo mức quy định tại khoản b điều này.

b- Mức thu lệ phí:

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm; cải chính ngày, tháng, năm sinh là: 20.000đồng/1 trường hợp.

- Đăng ký khai sinh có nhân tố nước ngoài: 1.000.000đồng/1 trường hợp.

c- Quản lý và sử dụng:

- Sở Tư pháp trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, nếu đủ điều kiện trình UBND tỉnh quyết định cho thay đổi, cải chính hộ tịch và thu lệ phí.

- Số tiền lệ phí thu được sử dụng như sau:

Sở Tư pháp được để lại 30% tổng số lệ phí thu được phục vụ trực tiếp cho hoạt động chuyên môn như in ấn tài liệu, tuyên truyền, công tác phí và bổ sung mua sắm trang thiết bị, còn lại 70% nộp ngân sách nhà nước. Hàng năm quyết toán với Sở Tài chính vật giá; nếu thiếu được cấp lại trong phạm vi kế hoạch dự toán đầu năm, hoặc thừa nộp ngân sách.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thực hiện cho đến khi có quy định của Chính phủ. Những quy định trước đây của UBND tỉnh trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Tài chính vật giá, Cục thuế tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

UBND TỈNH NGHỆ AN
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Kim

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1241/1998/QĐ-UB quy định tạm thời về thu lệ phí cải chính hộ tịch và đăng ký khai sinh có nhân tố nước ngoài do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253