Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 124/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về biểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 124/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 19/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/2012/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2011/QĐ-UBND NGÀY 06/01/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ SẢN PHẨM RỪNG TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thuế Tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số: 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số: 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số: 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 05/TTr-STC-QLCS ngày 10 tháng 01 năm 2012, thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số: 306/BC-STP ngày 28 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Biểu giá tính thuế tài nguyên khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành biểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

TT

Tên tài nguyên, khoáng sản

Đơn vị tính

Giá tính thuế (đồng)

1

Vàng

chỉ

3.200.000

2

Bạc

kg

6.500.000

3

Quặng chì, kẽm

tấn

1.500.000

4

Quặng sắt

tấn

450.000

5

Quặng đồng

 

 

 

- Hàm lượng <2%

tấn

100.000

 

- Hàm lượng >2%

tấn

200.000

6

Quặng Phốt-pho-rit

tấn

300.000

7

Khoáng sản không kim loại dùng trong sản xuất công nghiệp

 

 

 

- Quặng Ba-rit

tấn

350.000

 

- Đá vôi trắng Cac-bo-nat Can-xi

m3

75.000

 

- Thạch anh

m3

200.000

8

Đá xây dựng

 

 

 

- Đá hộc

m3

80.000

 

- Đá xô bồ

m3

50.000

 

- Đá dăm cấp phối

m3

80.000

 

- Đá (0,5x1) và (1x2)

m3

120.000

 

- Đá (2x4)

m3

110.000

 

- Đá (4x6)

m3

80.000

9

Đất

 

 

 

- Đất làm gạch

m3

10.000

 

- Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

8.000

 

- Đất sét làm vật liệu xây dựng

m3

15.000

10

Sỏi

 

 

 

- Sỏi (1x2) và (2x4)

m3

80.000

 

- Sỏi (4x6)

m3

60.000

11

Cát

 

 

 

- Cát xây dựng (cát bê tông, cát xây, cát xoa)

m3

90.000

 

- Cát sỏi tự nhiên (cấp phối sông, suối)

m3

50.000

12

Nước thiên nhiên

 

 

 

- Sử dụng nước mặt

m3

1.500

 

- Sử dụng nước ngầm dưới đất

m3

2.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 124/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2011/QĐ-UBND về biểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.632
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13