Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 121/2001/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên đối với quặng Apatít và Séc-păng-tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 121/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 30/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 121/2001/QĐ-BTC NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI QUẶNG APATÍT VÀ SÉC-PĂNG-TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi);
Căn cứ Điều 8 Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi);
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Công văn số 4754/VPCP-KTTH ngày 9/10/2001 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Tài chính điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên; ý kiến của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 3330/CV-TCKT ngày 14/8/2001 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5916 BKH/CV ngày 31/8/2001 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị giảm mức thuế suất thuế tài nguyên quặng Apatít, quặng Séc- păng- tin khai thác từ mức 4% xuống 2%.
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên quặng Apatít và quặng Séc- păng- tin khai thác từ mức 4% xuống mức 2%.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị khai thác quặng Apatít, quặng Séc- păng- tin và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
------------

No.121/2001/QD-BTC

Hanoi, November 30, 2001

 

DECISION

ON ADJUSTMENT OF TAX RATES ON NATURAL RESOURCES FOR APATITE AND SECPANTINE ORES

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Ordinance on Natural Resource Tax (amended);
Pursuant to Article 8 of Decree No. 68/1998/ND-CP of September 03, 1998 of the Government detailing the implementation of the Ordinance on Natural Resource Tax (amended);
Pursuant to Decree No. 15/CP of March 02, 1993 of the Government on tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to Decree No. 178/CP of October 28, 1994 of the Government on tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Finance;
Pursuant to Official Letter No. 4754/VPCP-KTTH of October 09, 2001 of the Governmental Office announcing the opinions of Deputy Prime Minister Nguyen Tan Dung on assigning the Ministry of Finance to adjust the tax rates on natural resources; the opinions of the Ministry of Industry at Official Letter No. 3330/CV-TCKT of August 14, 2001 and the opinion of the Ministry of Planning and Investment at Official Letter No. 5916 BKH/CV of August 31, 2001 to propose the Prime Minister to reduce the tax rates on natural resources for Apatite and Secpantine ores from 4% to 2%.
At the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1. To adjust the tax rates on natural resources for Apatite and Secpantine ores from 4% to 2%.

Article 2. The Decision takes effect from its signing. The agencies engaging in exploitation of Apatite, Secpantine ores and the Departments of Tax of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/2001/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên đối với quặng Apatít và Séc-păng-tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.831

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177