Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117/2001/QĐ-UB quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 117/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 03/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI THU VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước ;
Căn cứ công văn số 9541 TC/TCT tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính về lệ phí thi ngoại ngữ, tin học ;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2001/NQ/HĐ ngày 12/7/2001 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI và công văn số 254/HĐ ngày 28/11/2001 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ;
Xét đề nghị của Liên Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Tài chánh-Vật giá ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay quy định tạm thời về mức thu sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục-đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau :

1- Đối tượng nộp lệ phí thi : là thí sinh tự do đăng ký dự thi lấy chứng chỉ trình độ A, B, C về ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2- Về mức thu :

+ Thi ngoại ngữ : - Trình độ A : 50.000 đồng/thí sinh.

- Trình độ B : 60.000 đồng/thí sinh.

- Trình độ C : 70.000 đồng/thí sinh.

 Thi tin học : - Trình độ A : 80.000 đồng/thí sinh.

- Trình độ B : 90.000 đồng/thí sinh.

3- Về sử dụng lệ phí : tổng số thu lệ phí được để lại sử dụng cho các khâu liên quan :

+ 90% chi cho công tác đăng ký thi, chuẩn bị cho kỳ thi, ra đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, xét duyệt kết quả thi.

+ 10% chi cho khấu hao máy móc thiết bị, tập huấn các nội dung chuyên môn có liên quan...

Điều 2.- Mức thu và sử dụng lệ phí thi tin học, ngoại ngữ nêu tại Điều 1 được áp dụng kể từ ngày 01/10/2001. Khi Bộ Tài chính ban hành chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thi thì áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Bộ Tài chính   
- TT/TU, Ban TTVH/TU
- TT. HĐND.TP và 3 Ban
- Ủy ban nhân dân thành phố
- UBMT Tổ quốc và các Đoàn thể
- VPUB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX)
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/2001/QĐ-UB quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.702

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159