Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 116/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 116/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 29/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 60/CP, 61/CP

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 9/2/2004 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 5/5/2004 của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Liên ngành : Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất và Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Tờ trình 15464/TTLN ngày 6 tháng 7 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 50, Luật Đất đai 2003, khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

 Điều 2: Các trường hợp sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 nhưng thuộc các trường hợp sau đây thì tiếp tục thực hiện chế độ thu tiền sử dụng đất như trước ngày 1/7/2004:

1- Các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất hoặc phải truy thu tiền sử dụng đất theo Kháng nghị 712/VKSNDTC-KSVTTPL ngày 15 tháng 5 năm 1995 và Kháng nghị số 01/VKTTC-KSVTTPL ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,

2- Các trường hợp nhà ở, đất ở do cơ quan tự quản nhưng không còn cơ quan quản lý, các hộ gia đình đã tự cải tạo xây dựng lại hoặc nhà ở tập thể cơ quan đã tự thanh lý không theo quy định của Nhà nước (kể cả các trường hợp nhà, đất khu gia đình quân đội do Cục quản lý nhà đất – xây dựng thực hiện theo sự thống nhất giữa Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Quốc phòng).

3- Các trường hợp sử dụng đất trong khuôn viên khu nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; các trường hợp nhà, đất chuyên dùng cơ quan tự chia cho các hộ gia đình, nay kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Điều 3. Chấm dứt việc áp dụng Quyết định 06/1998/QĐ-UB ngày 25/4/1998 của UBND thành phố về việc ban hành hệ số điều chỉnh khung giá (k) để xác định giá đất khi bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước nhưng đất có khuôn viên riêng, nhà có khuôn viên đất chung nhưng là nhà biệt thự cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ; các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Riêng bán căn hộ chung cư cao tầng (nhà nhiều tầng, nhiều hộ, không phải là nhà biệt thự) thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ tiếp tục cho phép áp dụng Quyết định 06/1998/QĐ-UB ngày 25/4/1998 của UBND thành phố để xác định giá bán đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 116/2004/QĐ-UB Quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.295

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64