Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 114/2002/QĐ-UB về điều kiện và chỉ tiêu kinh tế-tài chính để chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội), đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 114/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 11/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN VÀ CHỈ TIÊU KINH TẾ-TÀI CHÍNH ĐỂ CHUYỂN GIAO QUYỀN QUẢN LÝ THU PHÍ GIAO THÔNG ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (XA LỘ HÀ NỘI), ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG NỐI DÀI (ĐƯỜNG KINH DƯƠNG VƯƠNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí ;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2002/NQ-HĐ ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ 7 khóa VI về việc chấp thuận chủ trương chuyển giao quyền khai thác thu phí giao thông xa lộ Hà Nội và đường Hùng Vương nối dài ;
Tiếp theo quyết định số 96A/2002/QĐ-UB ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển giao quyền quản lý, thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội) và đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương) ;
Xét các Tờ trình số 676/TT-QĐT ngày 14 tháng 11 năm 2001 và số 304/TT-QĐT ngày 02 tháng 7 năm 2002 của Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 2563/TCVG-ĐTSC ngày 31 tháng 7 năm 2002 của Sở Tài chánh-Vật giá ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thời gian chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội) và đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương) cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng  kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh là 9 năm kể từ ngày chuyển giao đối với từng tuyến đường. Thời gian chuyển giao này sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh trong trường hợp phát sinh làm cho doanh thu thu phí giao thông tăng hoặc giảm trên 10% so với phương án chuyển giao quyền quản lý thu phí đã trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính làm cơ sở thực hiện chuyển giao quyền quản lý, thu phí giao thông cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh :

2.1- Chi phí quản lý và tổ chức thu phí của Công ty là 8,8%/tổng doanh thu thu phí.

2.2- Chi phí duy tu, bảo dưỡng là 2%/tổng doanh thu thu phí.

2.3- Chi phí sử dụng vốn bao gồm :

- Chi phí bảo toàn vốn của Công ty (300 tỷ đồng) là 11%/năm (mười một phần trăm một năm).

- Chi phí huy động vốn (700 tỷ đồng) là 8,5%/năm (tám phẩy năm phần trăm một năm).

Điều 3.- Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố có trách nhiệm chuyển trả cho ngân sách thành phố 1.000 (một ngàn) tỷ đồng theo tiến độ như sau :

+ Đợt 1 : Trong năm 2002 là 400 (bốn trăm) tỷ đồng.

+ Đợt 2 : Trong năm 2003 là 300 (ba trăm) tỷ đồng, chia làm 3 kỳ :

- Tháng 3 năm 2003 : 100 (một trăm) tỷ đồng.

- Tháng 6 năm 2003 : 150 (một trăm năm mươi) tỷ đồng.

- Tháng 9 năm 2003 : 50 (năm mươi) tỷ đồng.

+ Đợt 3 : 300 (ba trăm) tỷ đồng vào tháng 3 năm 2004.

Điều 4.- Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng (bao gồm cả công tác chăm sóc cây xanh của các tiểu đảo), đảm bảo giao thông thông suốt - các tuyến đường sau đây :

4.1- Đường Điện Biên Phủ : Đoạn từ ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Điện Biên Phủ đến ranh đường dẫn vào cầu Sàigòn (phía quận Bình Thạnh) và khu vực đặt trạm thu phí tuyến xa lộ Hà Nội (không kể phần thuộc dự án vòng Xoay Hàng xanh).

4.2- Đường Nguyễn Hữu Cảnh : Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến ranh đường dẫn vào chân cầu Sàigòn.

4.3- Đường Hùng Vương : Suốt tuyến đường Kinh Dương Vương, từ Vòng xoay Phú Lâm đến ngã ba An Lạc (không kể Vòng xoay Phú Lâm và Vòng xoay ngã ba An Lạc) và khu vực đặt Trạm thu phí tuyến Hùng Vương nối dài.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Ban KTNS-HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, TM
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Các Tổ TM (2b), TH (2b), ĐT, DA
- Lưu (TH-LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 114/2002/QĐ-UB về điều kiện và chỉ tiêu kinh tế-tài chính để chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội), đường Hùng Vương nối dài (đường Kinh Dương Vương) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240