Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 110/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Hồ Minh Phương
Ngày ban hành: 07/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 110/2003/QĐ-UB

Bình Dương, ngày 7 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 21/6/1994;
- Nghị định 57/2002/NĐ.CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ/2003/HĐND6 ngày 14/2/2003 của HĐND tỉnh khoá 6, kỳ họp thứ VIII về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn thị xã, thị trấn, địa bàn dân cư tập trung.
- Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một tại tờ trình số 15/TT.UB ngày 16/01/2003 và đề nghị của Sở Tài chính – Vật giá tại công văn số 51/CV.TCVG ngày 17/01/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành thu phí vệ sinh ( thu gom rác ) trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một như sau :

1- Hộ gia đình ( 1 ngày/lần ) :

- Không có kinh doanh nhỏ : 7.000 đồng/hộ/tháng

- Có kinh doanh nhỏ : 10.000 đồng/hộ/tháng

2- Cơ quan hành chính sự nghiệp ( theo nhu cầu cụ thể ) :

- Dưới 20 người : 20.000 đồng/cơ quan/tháng

- Từ 20 người đến dưới 50 người : 40.000 đồng/cơ quan/tháng

- Từ 50 người đến dưới 70 người : 60.000 đồng/cơ quan/tháng

- Từ 70 người trở lên : 80.000 đồng/cơ quan/tháng

3- Trường học ( Không thu những ngày nghỉ hè ) :

- Dưới 500 học sinh : 30.000 đồng/trường/tháng

- Từ 500 học sinh đến dưới 1000 học sinh : 50.000 đồng/trường/tháng

- Từ 1000 học sinh trở lên : 100.000 đồng/trường/tháng

4- Khách sạn, nhà trọ : 4.000 đồng/phòng/tháng

5- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ( mức thu xác định theo khối lượng thực tế ):

- Mức 1 : 200.000 đồng/cơ sở/tháng

- Mức 2 : 150.000 đồng/cơ sở/tháng

- Mức 3 : 100.000 đồng/cơ sở/tháng

- Mức 4 : 50.000 đồng/cơ sở/tháng

- Mức 5 : 20.000 đồng/cơ sở/tháng

6- Công ty, Xí nghiệp ( nhà xưởng trực tiếp sản xuất- thu thường xuyên ):

- Dưới 20 công nhân : 30.000 đồng/đơn vị/tháng

- Từ 20 đến dưới 40 công nhân : 50.000 đồng/đơn vị/tháng

- Từ 40 đến dưới 60 công nhân : 70.000 đồng/đơn vị/tháng

- Từ 60 đến dưới 80 công nhân : 90.000 đồng/đơn vị/tháng

- Từ 80 đến dưới 100 công nhân : 110.000 đồng/đơn vị/tháng

- Từ 100 đến dưới 150 công nhân : 150.000 đồng/đơn vị/tháng

- Từ 150 đến dưới 200 công nhân : 200.000 đồng/đơn vị/tháng

- Từ 200 đến 300 công nhân : 300.000 đồng/đơn vị/tháng

7- Bệnh viện, chợ, bến xe, cơ sở sản xuất kinh doanh có trên 300 công nhân ( thu thường xuyên ) : 65.000 đồng/tấn.

Điều 2 : Sở Tài chính - Vật giá, Cục Thuế hướng dẫn việc thu, sử dụng phí vệ sinh theo qui định tại Thông tư số 63/2002/TT.BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 3 : Ông Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục Trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận :
- TTTU, TT.HĐND
- CT, PCT
- Như điều 3
- LĐVP, Lg, TH
- Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hồ Minh Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 110/2003/QĐ-UB ngày 07/04/2003 về thu phí vệ sinh trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.185

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!