Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bổ sung giá xe ô tô, xe máy vào bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ kèm theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 11/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành: 23/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG GIÁ XE Ô TÔ, XE MÁY VÀO BẢNG GIÁ XE Ô TÔ, XE MÁY TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 10/02/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cLuật Tchức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phvề lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 39/TTr-STC ngày 13/4/2012, Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 44/BC-STP ngày 13/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bsung giá xe ô tô, xe máy vào Bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của y ban nhân dân tnh Ninh Bình về việc ban hành Bng giá xe ô tô, xe máy, tàu thủy tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Bổ sung giá xe ô tô vào Phần V, Chương IX của Bảng giá xe ô tô tính lệ phí trước bạ như sau:

Đơn vị: Triệu VN đồng

STT

HÃNG SẢN XUT

TÊN, LOẠI XE

XUẤT XỨ

GIÁ TÍNH LPHÍ TRƯỚC B(Đã có thuế GTGT)

651a

HYUNDAI

Mighty HD65

Sản xut trong nước

440

651b

HYUNDAI

Mighty HD65 thùng kín

Sản xuất trong nước

440

651c

HYUNDAI

Mighty HD65 thùng mui bạt

Sản xuất trong nước

440

651d

HYUNDAI

Mighty HD72

Sản xuất trong nước

460

651đ

HYUNDAI

Mighty HD72 thùng kín

Sản xuất trong nước

460

651e

HYUNDAI

Mighty HD72 thùng mui bạt

Sản xuất trong nước

460

651f

HYUNDAI

Grandeur Q270 2.7, 05 chỗ

Nhập khẩu

750

651g

HYUNDAI

Eon, 814cc, 5 chỗ

Nhập khẩu

340

651h

HYUNDAI

Xe tải thùng 2.5 tấn Cửu Long

Lắp ráp trong nước

253

2. Bổ sung giá xe máy vào Mục xe của hãng HONDA thuộc Bảng giá xe máy tính lệ phí trước bạ như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT

TÊN, LOẠI XE

GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Đã có thuế GTGT)

88a

Future JC53

24,5

88b

Future FI JC53 (vành nan, phanh đĩa)

28,9

88c

Future FI JC53 (vành đúc, phanh đĩa)

29,9

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thtrưởng các Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Chính ph;
- Bộ Tài chính (Tổng cục thuế);
- Cục Kim tra VBQPPL-B Tư pháp;
- Thường trực Tnh uỷ;
- Thường trực HĐND tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chtịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh;
- Website Chính ph;
- Công báo tỉnh NB;
- Lưu VT, VP3, VP4, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bổ sung giá xe ô tô, xe máy vào bảng giá xe ô tô, xe máy tính lệ phí trước bạ kèm theo Quyết định 01/2012/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.954

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61