Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 101/2001/QĐ-UB về việc thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở theo qui định khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 101/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 31/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 38/2000/NĐ-CP NGÀY 23/8/2000 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH ĐẤT VƯỢT HẠN MỨC ĐẤT Ở THEO QUI ĐỊNH KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Đất đai;
Căn cứ nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Địa chính Nhà đất và Cục trưởng Cục Thuế tại tờ trình Liên ngành số 13208/TT-LN ngày 11/10/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở theo qui định khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố như sau:

a- Đối với các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ hợp lệ, khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mức thu tiền sử dụng đất theo qui định tại Khoản 1 và 2 Điều 7 theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ áp dụng đối với diện tích đất trong hạn mức đất ở do UBND Thành phố qui định. Đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở phải nộp 100% tiền sử dụng đất.

b- Đối với các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ hợp lệ, đã đựơc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ có hiệu lực thực hiện, có diện tích đất vượt hạn mức đất ở do UBND Thành phố qui định nhưng chưa nộp tiền sử dụnh đất, nay mới kê khai nộp tiền sử dụng đất thì thực hiện theo qui định tại Khoản a Điều này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Chánh văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Địa chính Nhà đất, Tài chính Vật giá; Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

-          

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 101/2001/QĐ-UB về việc thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở theo qui định khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113