Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2000/QĐ-UB về mức thu học phí trong các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghê trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 09/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 28/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHÊ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT. Bộ GD&ĐT - TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc  hệ thống giáo dục quốc dân;
Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại công văn số 125/TTr-STCVG ngày 17/1/2000;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức thu học phí trong các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý như sau:

STT

Hệ đào tạo

Mức thu (đồng/học sinh/tháng và thu trong 10 tháng)

Hệ chính quy

Hệ mở rộng

1

Hệ trung cấp kỹ thuật

80.000

100.000

 

Trong đó: Trung cấp cơ khí, xây dựng

50.000

80.000

2

Hệ công nhân kỹ thuật

40.000

80.000

 

Riêng các nghề

 

 

 

- Nghề lái xe

80.000

100.000

 

- Nghề cơ khí, xây dựng, thủ công mỹ nghệ, sửa chữa đồng hồ

20.000

60.000

Điều 2: Ngoài khoản thu học phí trên đây và các khoản thu được quy định trong Quyết định số 3342/QĐ-UB ngày 18/8/1998 của UBND Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trực thuộc không được thu thêm bất cứ một khoản nào khác; việc thu và chi đối với khoản thu học phí nói trên phải tuân theo những quy định trong Quyết định số 3342/QĐ-UB ngày 18/81998 của UBND Thành phố và theo Hướng dẫn số 3794/LN/TCVG-GDĐT-KBNN ngày 26/8/1998 của liên ngành Tài chính Vật giá Giáo dục và Đào tạo - Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2000; Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính Vật giá, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Hiệu trưởng các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

  

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2000/QĐ-UB về mức thu học phí trong các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghê trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040
DMCA.com Protection Status