Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 20/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2006/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 20 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRẠM THU PHÍ CẦU BỒNG LẠNG, CẦU KHẢ PHONG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 15/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy hoạch các trạm thu phí cầu trên hệ thống đường tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải (tại tờ trình số 85/TT-SGTVT ngày 6/02/2006), về việc phê duyệt vị trí trạm và phương án thu phí qua cầu Bồng Lạng, cầu Khả Phong,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trạm thu phí cầu Bồng Lạng, cầu Khả Phong, với những nội dung như sau:

- Vị trí trạm thu phí:

+ Trạm thu phí cầu Bồng Lạng đặt tại đường đầu cầu phía Tây;

+ Trạm thu phí cầu Khả Phong đặt tại đường đầu cầu phía Thuỵ Lôi;

- Đối tượng thu phí: thu 1 chiều đối với các loại xe tải (trừ các đối tượng được miễn phí theo quy định tại điểm 4 mục II, phần I - Thông tư 90/TT-BTC).

- Mức thu: thực hiện theo Quyết định số 956/QĐ-UB ngày 29/8/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành các khoản thu phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Đơn vị thu: Giao cho Đoạn quản lý cầu đường bộ- đường sông Hà Nam thực hiện thu phí năm 2006.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức xây dựng trạm thu phí, ký kết hợp đồng kinh tế đối với đơn vị thực hiện thu phí và quản lý việc thu phí theo đúng các quy định hiện hành; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính thành lập tổ công tác liên ngành để khảo sát, xây dựng mức khoán thu, trình UBND tỉnh;

Sở Tài chính, UBND các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong quá trình tổ chức thực hiện thu, nộp phí vào ngân sách Nhà nước đúng quy định; đảm bảo an ninh, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường trong khu vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2006/QĐ-UBND ngày 20/02/2006 thành lập trạm thu phí cầu Bồng Lạng, cầu Khả Phong do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!