Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 8g/NQ-HĐND3 năm 1997 quản lí thu, sử dụng phí, lệ phí do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 8g/NQ-HĐND3 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Văn Đường
Ngày ban hành: 31/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA III-KỲ HỌP THỨ 8
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8g/NQ-HĐND3

Huế, ngày 31 tháng 12 năm 1997

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUẢN LÝ THU, SỬ DỤNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ điều 120 Hiến pháp nứơc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp 4/ 6/1994;

- Căn cứ Điều 25 Luật ngân sách Nhà nước quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh quyết định thu phí, lệ phí ;

- Sau khi nghe tờ trình của UBND tỉnh về thu phí, lệ phí; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

I/ Thông qua danh mục phí,lệ phí do UBND tỉnh đề nghị :

1. Về phí bao gồm các nhóm:

- Phí thông giữ xe các loại .

- Phí bến bãi.

- Phí sử dụng các công trình hạ tầng ;

- Phí vệ sinh môi trường.

- Phí tham quan các khu di tích và danh lam thắng cảnh (ngoài các danh mục phí được quy định tại Quuyết định số 132 QĐ/UBND ngày 3/2/1993 của UBND tỉnh)

- Học phí ở các Trung tâm dạy nghề, các lớp dạy ngoài giờ.

2. Về lệ phí bao gồm các nhóm :

- Lệ phí cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn môi trường.

- Lệ phí cấp giấy phép hành nghề trong lĩnh vực văn hoá.

II/ Giao UBND tỉnh quy định chi tiết từng loại phí, lệ phí theo danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua; quyết định mức thu, nội dung sử dụng; phân cấp quản lý thu các loại phí, lệ phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.

III/ Trong khi chờ Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh về phí, lệ phí, các loại phí, lệ phí đã có văn bản pháp quy do Chính phủ, các Bộ chuyên ngành, UBND tỉnh ban hành đúng thẩm quyền vẫn còn hiệu lực thi hành. Bĩa bỏ tất cả những loại phí, lệ phí do các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Huế; UBND các xã, phương, thị trấn ban hành từ trước đến nay.

Trong quá trình điều hành, nếu có những vấn đề lớn phát sinh, UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất .

IV/ Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể nhân dân tổ chức quán triệt Nghị quyết này đến tận các cấp, các ngành, các cơ sở. Có biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ và thực hiện thắng lợi Nghi quyết. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sat, kiến nghị xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm Nghị quyết này.

V/ UBND tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã ghi tại mục II để hiệu lực của Nghị quyết được thi hành từ 01/03/1998.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhThừa Thiên Huế khoá III,kỳ họp thứ 8 thông qua lúc 17 giờ 30 ngày 31/12/1997.

 

 

Nơi nhận :
- UBTV Quốc hội;
- VP: Quốc hội, Chính phủ, CT nước,
- TV Tỉnh uỷ;
- CT,PCT HĐND & UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh ;
- Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ;
- Chủ tịch HĐND,UBND các huyện, thành phố;
- VP : Lãnh đạo & các CV;
- Lưu VT, TH, LT.

CHỦ TOẠ KỲ HỌP
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THỪA THÊN HUẾ
Phan Văn Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 8g/NQ-HĐND3 năm 1997 quản lí thu, sử dụng phí, lệ phí do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.188

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141