Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 73/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 12/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/2006/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9 (TỪ NGÀY 07 ĐẾN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2006)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 8872/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 388 /BCTT-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố vềquy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1. Đối với các chợ có cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định thường xuyên tại chợ: Mức thu phí tối đa không quá 200.000 đ/m2 tháng.

2. Đối với các chợ có người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ: Mức thu tối đa không quá 8.000 đ/m2 người/ngày hoặc không quá 100.000 đ/xe hoặc lô hàng nhập chợ.

3. Đối với các chợ được đầu tư không dùng vốn ngân sách Nhà nước hoặc viện trợ không hoàn lại, có thể áp dụng mức thu cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức thu quy định tại điểm 1 và 2 nêu trên.

Thời gian thực hiện:từ ngày 01 tháng 3 năm 2007.

Điều 2.Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

1. Căn cứ đặc điểm tình hình cụ thể từng chợ, quyết định tạm thời về tỷ lệ % trích lại đơn vị thu phí để trang trải cho việc tổ chức thu phí (điểm C - Mục 2 - Điều IV của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính).

2. Căn cứ khung mức thu tối đa đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu cụ thể cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng chợ.

- Riêng các chợ người kinh doanh đã mua quyền sử dụng sạp hoặc ký hợp đồng thuê dài hạn trả tiền thuê một lần chưa áp dụng quy định này.

- Ngoài việc thu phí chợ nêu trên, các chợ được giao thu các loại phí, lệ phí khác đều phải thực hiện đúng Pháp lệnh về phí, lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung đã được thông qua, có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.132
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192