Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 44/2003/NQ-HĐND quy định phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 44/2003/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Tăng Văn Phả
Ngày ban hành: 23/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2003/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 23 tháng 7 năm 2003

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

(ngày 22 và 23/7/2003)

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÁC LOẠI PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.;

Sau khi nghe, thảo luận tờ trình số 511/TT-UB, ngày 18/7/2003 của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

1. HĐND tỉnh nhất trí với tờ trình số 511/TT-UB, ngày 18/7/2003 của UBND tỉnh “Về việc quy định các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh”.

HĐND tỉnh nhất trí mức thu, đối tượng thu, hình thức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với 9 loại phí: Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; Phí cầu; Phí chợ; Phí qua đò; Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước; Phí vệ sinh; phí dự thi; dự tuyển đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc địa phương quản lý; Phí đấu thầu, đấu giá; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. Những loại phí có khung mức thu giao UBND tỉnh quyết định cụ thể phù hợp với từng thời gian.

2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện: Từ 01/9/2003

3. HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan thông tin, báo chí, các Ban, ngành, các cấp chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành./.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XV, thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 23/7/2003./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH
- Chính phủ
- Ban thường vụ tỉnh uỷ
- UBND
- Các Đại biểu HĐND tỉnh
- HĐND, UBND các huyện, thị
- Lưu VT HĐND

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Tăng Văn Phả

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 44/2003/NQ-HĐND quy định phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.222
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6