Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 42/1999/NQ-HĐND.K12 về thu phí thu gom rác do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 42/1999/NQ-HĐND.K12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Huỳnh Hữu Kha
Ngày ban hành: 21/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA V
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/1999/NQ-HĐND.K12

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 7 năm 1999

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THU PHÍ THU GOM RÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA V-KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa IX thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994.

Căn cứ điều 30, khoản e, mục 01 Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa IX thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996.

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Tờ trình số 498/TT.UB ngày 14 tháng 7 năm 1999 “Về việc thu phí thu gom rác” và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận mức thu như Tờ trình số: 498/TT.UB ngày 14 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này. Trong thực hiện cần có văn bản hợp đồng trách nhiệm giữa các bên.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa V, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 1999 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

CHỦ TỌA KỲ HỌP
Huỳnh Hữu Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 42/1999/NQ-HĐND.K12 về thu phí thu gom rác do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


147
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33