Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 38/2014/NQ-HĐND quy định mức học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015

Số hiệu: 38/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Văn Cường
Ngày ban hành: 17/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2014/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ CỦA GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM HỌC 2014-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

CăncứLuậtBanhànhvănbảnquyphạmphápluậtcủaHĐND,UBNDngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

CăncứNghịđịnhsố60/2003/NĐ-CPngày06/6/2003củaChínhphủquyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

CăncứNghịđịnhsố49/2010/NĐ-CPngày14/5/2010củaChínhphủquyđịnh vềmiễn,giảmhọcphí,hỗtrợchiphíhọctậpchếthu,sửdụnghọcphíđốivới cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

CăncứNghịđịnhsố74/2013/NĐ-CPngày15/7/2013củaChínhphủsửađổi,bổ sungmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố49/2010/NĐ-CPngày14/5/2010củaChínhphủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối vớisở giáodục thuộchệ thống giáodục quốc dân từ nămhọc 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

CăncứThôngliêntịchsố20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXHngày 30/5/2014củaBộGiáodụcĐàotạo,BộTàichính,BộLaođộng-Thươngbinh vàhộihướngdẫnthựchiệnmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố49/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ- CPngày15/7/2013củaChínhphủsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnhsố 49/2010/NĐ-CP ;

Saukhixemxét Tờtrìnhsố140/TTr-UBNDngày28/11/2014củaUBNDtỉnh LàoCai;báocáothẩmtrasố73/BC-HĐNDngày08/12/2014củaBanVănhóa-Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quy định mức học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015 như sau:

1. Mức học phí:

TT

Cấp học

Mức học phí theo từng đối tượng

(Đơn vị tính: nghìn đồng/học sinh/tháng)

Khu vực I (KV1)

Khu vực II (KV2)

Khu vực III (KV3)

Thôn ĐBKK của các xã, thị trấn thuộc KV1 và KV2

Phường

Thị trấn

Thị trấn

1

Mầm non

100

70

50

20

5

2

Trung học cơ sở

3

Trunghọcphthông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Căn cứ xác định đối tượng để áp dụng mức thu:

Đối tượng được miễn, giảm học phí thực hiện theo quy định hiện hành; các cơ sở giáo dục căn cứ hộ khẩu thường trú của cha mẹ và bản thân trẻ, học sinh để xác địnhmứcthuhọcphíđốivớiđốitượngphảinộphọcphítheoquyđịnh. Trườnghợp trẻ,họcsinhmồcôicảchalẫnmẹkhôngnơinươngtựahoặchộkhẩuthườngtrú khôngthuộctỉnhLàoCaithìcăncứvàohộkhẩuthườngtrúcủangườigiámhộhoặc địa bàn trường học để xác định đối tượng thu học phí.

3.Thời điểm áp dụng:Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2.ThườngtrựcHĐND,cácBanHĐNDđạibiểuHĐNDtỉnhchịutráchnhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghịquyếtnàyđãđượckỳhọpthứ12,HĐNDtỉnhLàoCaikhoáXIV thông quangày17/12/2014,hiệulựcsau10ngàykểtừngàythôngquathaythếNghị quyết số 25/2014/NQ-HĐNDngày 07/7/2014 của HĐNDtỉnh Lào Cai về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2014-2015./.

 

 

CHỦTỊCH
PhạmVăn Cường

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 38/2014/NQ-HĐND quy định mức học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105
DMCA.com Protection Status