Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 200/2007/NQ-HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 200/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 18/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 200/2007/NQ-HĐND

Vinh, ngày 18 tháng 09 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10  ngày 28/08/2001 về phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ các Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, số 24/2006/NĐ-CP ngày 13/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 5899/TTr.UBND, ngày 13/9/2007 về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An với những nội dung sau:

1. Mức thu phí:

a) Mức thu phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường lần đầu:

TT

Quy mô, tính chất Dự án

Mức thu phí thẩm

định (1.000 đồng)

3.000

4.000

5.000

 

Dự án có tổng vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng

X

 

 

 

Dự án có tổng vốn đầu tư từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng

 

X

 

 

Dự án có tổng vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên

 

 

X

 

Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh không dựa vào tổng vốn đầu tư, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến lưu vực sông và sức khoẻ nhân dân xung quanh gồm: Giấy, bột giấy; chế biến thuỷ sản, hải sản, nông sản; sản xuất hoá chất, dược phẩm; sản xuất bia, rượu, cồn, nước giải khát; thuộc da; dệt có nhuộm; bệnh viện; khu công nghiệp

 

 

X

b) Mức thu phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung tính bằng 50% số phí thẩm định lần đầu.

2.Đối tượng nộp phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thu và quản lý phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí thẩm định hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đối tượng nộp phí kịp thời.

2. Cơ quan thu phí được trích để lại 90% số tiền phí thu được để chi cho công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thu phí; thanh, quyết toán theo quy định hiện hành Nhà nước; 10% còn lại nộp ngân sách.

3. Cơ quan thu phí phải sử dụng biên lai thu phí Cục Thuế Nghệ An phát hành.

Điều 3. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy định hiện hành của nhà nước và nội dung của Nghị quyết này để ban hành quy định mức thu và quản lý thu phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2007.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 200/2007/NQ-HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.951
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250