Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 169/2010/NQ-HĐND sửa đổi và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 169/2010/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Văn Ninh
Ngày ban hành: 08/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/2010/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ - CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ - CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT - BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 106/TT-BTC ngày 26/7/ 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 233/HĐND-PC ngày 04 tháng 12 năm 2010 của Ban pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới:

1. Sửa đổi, bổ sung mức thu và cơ chế quản lý sử dụng nguồn thu.

1.1. Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô.

a) Mức thu.

Đơn vị tính: Đồng/lượt

TT

Loại phương tiện

Mức thu

Ban Ngày

Ban Đêm

Cả Tháng

1

- Xe đạp

1 000

2 000

30 000

2

- Xe Máy

2 000

4 000

60 000

3

- Xe xích lô máy

4 000

6 000

100 000

4

- Xe ô tô con; Xe tải <2,5 tấn;Xe ôtô điện

8 000

10 000

250 000

5

- Ô tô < 30 chỗ ngồi

10 000

15 000

300 000

6

- Ô tô ≥ 30 chỗ ngồi

10 000

20 000

450 000

7

- Xe tải 2,5 đến<10 tấn

10 000

20 000

500 000

8

- Xe tải ≥ 10 tấn

10 000

20 000

500 000

9

- Các loại xe khác (Xe có rơ mooc; container; xe ủi; xe cẩu….)

10 000

20 000

500 000

- Trường hợp trông giữ cả ngày và đêm thì mức thu tối đa bằng mức thu ban ngày cộng mức thu ban đêm.

· Mức thu tại các khu vực đặc thù:

- Mức thu tại các bệnh viện, trường học: Bằng 50% mức quy định trên.

- Mức thu tại thị xã Sầm Sơn trong dịp hè (từ 01/5 đến 31/8 hàng năm): Bằng 2 lần mức quy định trên.

- Mức thu tại các khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa đã được xếp hạng từ cấp tỉnh trở lên nhu cầu trông giữ trong nhiều giờ: Bằng 1,5 lần mức quy định trên.

b) Cơ chế quản lý và sử dụng số thu.

Đơn vị được phép trông giữ xe đạp, ôtô, xe máy số thu phí là doanh thu, thực hiện nộp thuế theo quy định.

1.2. Phí chợ.

a) Mức thu

- Hộ kinh doanh cố định:

Đơn vị: 1000 đồng/tháng

Đối tượng thu

TP, thị xã

Đồng bằng

Miền núi

Chợ nội thành

Chợ ngoại thành

Chợ Thị trấn

Chợ xã

Chợ Thị trấn

Chợ xã

1. Chợ loại I

 

 

 

 

 

 

Vị trí 1

200

160

150

 

 

 

Vị trí 2

180

140

130

 

 

 

Vị trí 3

150

120

100

 

 

 

2. Chợ loại 2

 

 

 

 

 

 

Vị trí 1

120

100

80

40

30

20

Vị trí 2

100

80

60

30

20

15

Vị trí 3

80

60

50

20

15

10

3. Chợ loại 3

 

 

 

 

 

 

Vị trí 1

60

40

30

20

15

10

Vị trí 2

50

35

25

15

12

8

Vị trí 3

40

30

20

10

10

6

- Hộ kinh doanh vãng lai: Mức thu tối đa theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC là 8.000 đồng/người/ngày.

Đơn vị: đồng/lượt

TT

Mức thu

Đối tượng thu

TP, thị xã

Đồng bằng

Chợ nội thành

Chợ ngoại thành

Chợ Thị trấn

1

Chợ loại 1

6

4

3

2

Chợ loại 2

5

3

2

 

Chợ loại 3

4

2

1

- Đối với các chợ được đầu tư xây dựng không từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, mức thu được phép cao hơn mức trên nhưng không quá 2 lần.

b) Cơ chế quản lý và sử dụng số thu.

- Đối với các chợ được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, số thu phí được để lại cho phục vụ công tác tổ chức thu 80%, nộp ngân sách nhà nước 20%.

- Đối với các chợ đầu tư không từ nguồn ngân sách nhà nước, số thu phí là doanh thu, thực hiện nộp thuế theo quy định.

1.3. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

a) Mức thu.

TT

Loại bản đồ

Mức thu

1

Bản đồ địa hình (khổ 0,6m x 0,6m)

Loại màu

Loại mộc

 

+ Loại tỷ lệ 1:25.000

50 000 đồng/tờ

30 000 đồng/tờ

 

+ Loại tỷ lệ 1:50.000

55 000 đồng/tờ

35 000 đồng/tờ

 

+ Loại tỷ lệ 1:100.000

60 000 đồng/tờ

40 000 đồng/tờ

2

Các loại bản đồ chuyên đề và thuyết minh (tỷ lệ 1:5000)

 

 

+ Bản đồ QH và SD đất cấp xã

50 000 đồng/bộ

 

+ Bản đồ QH và SD đất cấp huyện

60 000 đồng/bộ

3

Bản đồ nông hóa thổ nhưỡng (Tỷ lệ 1: 5.000)

 

 

+ Bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng cấp huyện

40 000 đồng/bộ

 

+ Bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng cấp xã

50 000 đồng/bộ

b) Cơ chế quản lý và sử dụng số thu.

- Số thu phí để lại cho đơn vị chi phục vụ công tác tổ chức thu: 80%.

- Nộp ngân sách nhà nước: 20%.

1.4. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

a) Mức thu.

Đơn vị: đồng/1báo cáo

TT

Danh mục công việc

Mức thu

1

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

5 000 000

2

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung:

2 500 000

b) Cơ chế quản lý và sử dụng số thu.

- Số thu phí để lại cho đơn vị chi phục vụ công tác tổ chức thu: 80%.

- Nộp ngân sách nhà nước: 20%.

1.5. Phí vệ sinh.

a) Mức thu.

TT

Đối tượng nộp phí

Mức thu

Thành phố, thị xã

Các huyện (T.trấn,thị tứ)

1

Các hộ dân

 

 

a

Trong ngõ, hẻm chỉ thu gom không quét

12 000

6 000

b

Đường phố cú mặt đường≥5,5 m, và kết cấu mặt đường là nhựa đường hoặc bêtông

18 000

10 000

c

Các loại đường, ngõ còn lại phải quét rác

15 000

7 000

d

Hộ kinh doanh có rác thải

 

 

 

- Loại A

 

 

 

- Loại B

 

 

 

- Loại C

 

 

 

- Loại D

 

 

 

- Hộ KD có rác thải < 3 m3/tháng

70 000

50 000

 

- Hộ KD có rác thải ≥ 3 m3/tháng

100 000

70 000

e

Hộ Kinh doanh phòng trọ

 

 

 

- Hộ ≤ 5 phòng trọ

30 000

15 000

 

- Hộ > 5 phòng trọ

50 000

30 000

2

Các cơ quan có số cán bộ:

 

 

 

- Dưới 50 người

70 000

30 000

 

- Từ 50 người đến dưới 100 người

100 000

50 000

 

- Trên 100 người

100 000

70 000

3

Các khách sạn, nhà nghỉ

160 000

120 000

4

Các trường học có số phòng:

 

 

 

- ≤ 10 phòng

80 000

40 000

 

- > 10 phòng

100 000

60 000

5

Các bệnh viện

160 000

90 000

6

Các cơ sở sản xuất kinh doanh

160 000

90 000

7

Các chợ

160 000

90 000

b) Cơ chế quản lý và sử dụng số thu.

Đơn vị hoạt động vệ sinh môi trường: phí vệ sinh thu được là doanh thu, đơn vị thực hiện nộp thuế theo quy định.

1.6. Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước.

a) Mức thu.

TT

Danh mục thu

Mức thu

1

Phí sử dụng lề đường, hè phố

 

1.1

Đối với xe ô tô tạm đỗ tại địa điểm quy định ở TP, thị xã (đồng/lượt)

Không quá 100.000 đồng/xe/ tháng.

 

+ Xe có 12 ghế ngồi trở xuống và xe tải 1 tấn trở xuống:

5 000/lượt

 

+ Xe trên 12 ghế ngồi và xe tải 1 tấn trở lên:

5 000/ lượt

1.2

Đối với địa điểm làm dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy (Trừ điểm trông giữ cố định được quy hoạch) (đồng/m2/tháng)

Tại T.Phố

20 000

Tại Thị xã

10 000

Tại thị trấn

6 000

1.3

Đối với địa điểm làm điểm tập kết vật liệu xây dựng tạm thời để xây dựng công trình (đồng/m2/tháng)

Tại T.Phố

30 000

Tại Thị xã

25 000

Tại thị trấn

15 000

2

Đối với chủ xe ô tô khách sử dụng bến, bãi để đón trả khách (đồng/lượt).

Tại T.phố

20 000/ lượt hoặc

Không quá 100 000 đồng/xe/tháng

Tại thị xã

Tại các huyện miền xuôi

Tại các huyện miền núi

3

Phí sử dụng mặt nước, bến bãi ven sông để làm bến thuyền, bến xà lan vận tải, bến bè lâm sản, kinh doanh vật tư, hàng hóa

0.5% giá 1m2 đất/năm

b) Cơ chế quản lý và sử dụng số thu.

- Số thu phí để lại 20% chi cho công tác tổ chức thu.

- Nộp ngân sách nhà nước 80%.

1.7. Phí dự thi, dự tuyển.

a) Mức thu.

TT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Phí thi tổt nghiệp THPT, BT THPT (Chỉ thu đối với thí sinh tự do, không thu đối với thí sinh đang học tại trường)

(đồng/thí sinh)

70 000

2

Phí thi tuyển sinh và lớp 10 THPT (Tính cho 3môn thi theo quy định hàng năm)

(đồng/thí sinh)

80 000

3

Phí thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lam Sơn (Tính cho 3 môn thi)

(đồng/thí sinh)

150 000

4

Phí phúc khảo bài thi (Cho cả thi tốt nghiệp và thi vào lớp 10)

(đồng / môn)

20 000

5

Phí thi chứng chỉ nghề hướng nghiệp PT (Tính cho 2môn: lí thuyết và thực hành)

(đồng/thí sinh)

30 000

6

Phí cấp chứng chỉ nghề tin học, ngoại ngữ (cho 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết)

 

 

 

+ Dưới 200 thí sinh dự thi

(đồng/thí sinh)

80 000

 

+ Trên 200 thí sinh dự thi

(đồng/thí sinh)

80 000

7

Thi chứng chỉ nghề xã hội)

(đồng/thí sinh)

50 000

b) Cơ chế quản lý và sử dụng số thu.

Số thu phí được để lại 100% chi cho công tác tổ chức thi, tuyển.

2. Bổ sung quy định về cơ chế quản lý sử dụng số thu: 04 loại.

2.1. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Số tiền thu phí nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

2.2. Phí thư viện.

- Số tiền thu phí được để lại 80% chi cho công tác tổ chức thu.

- Nộp ngân sách nhà nước 20%.

2.3. Phí tham quan danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử; công trình văn hóa.

- Số tiền thu phí được để lại 80% chi cho công tác tổ chức thu.

- Nộp ngân sách nhà nước 20%.

2.4. Phí qua cầu, phà, đò:

Đơn vị tổ chức thu phí Cầu, phà, đò thì phí thu được là doanh thu, đơn vị nộp thuế theo quy định.

3. Ban hành mới lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

a) Đối tượng nộp lệ phí.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận.

b) Mức thu.

Đơn vị: Đồng/giấy

TT

Danh mục

Mức thu

Thành phố, thị xã

Các địa bàn còn lại

I

Hộ gia đình, cá nhân.

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận bao gồm cả đất và tài sản trên đất.

 

 

1.1

Cấp mới

80.000

60.000

1.2

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

40.000

30.000

2

Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất.

 

 

2.1

Cấp mới

20.000

15.000

2.2

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

16.000

10.000

II

Tổ chức

 

 

1

Cấp mới

 

 

1.1

Cấp giấy chứng nhận bao gồm cả đất và tài sản trên đất.

500.000

500.000

1.2

Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất.

100.000

100.000

2

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

50.000

50.000

c) Các trường hợp miễn nộp.

- Miễn nộp lệ phí đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 10 tháng 12 năm 2009) mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc Thị xã, Thành phố được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.

d) Quản lý, sử dụng số thu.

- Để lại đơn vị chi cho phục vụ công tác tổ chức thu 80%.

- Nộp ngân sách nhà nước: 20%.

II. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Các quy định khác về phí, lệ phí đã ban hành trước đây không sửa đổi, bổ sung lần này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, ban hành cụ thể để các cấp, các ngành liên quan thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức chỉ đạo thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 169/2010/NQ-HĐND sửa đổi và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.516

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12