Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND13 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2004-2005; vay vốn đầu tư phát triển và điều chỉnh mức thu một số loại phí do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 13/2004/NQ-HĐND13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Thuận
Ngày ban hành: 22/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2004/NQ-HĐND13

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2004 - 2005; VAY VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ

Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIII, họp kỳ thứ II từ ngày 20 đến 22/7/2004. Sau khi xem xét nội dung các Tờ trình của Uỷ ban nhân dân thành phố và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; Hội đồng nhân dân thành phố;

- Tờ trình số 19/TT-UB ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất hai năm 2004 - 2005;

- Tờ trình số 16/TT-UB ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc vay vốn Ngân hàng Đầu tư phát triển;

- Tờ trình số 14/TT-UB ngày 13 tháng 7 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các loại phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố;

Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

1- Đồng ý với đề xuất của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2004 - 2005, để tiếp tục giải quyết, đáp ứng nhu cầu thực tế về đất cho các dự án đầu tư phát triển. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất, thu nộp tiền sử dụng đất trong thời gian vừa qua; xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quản lý và sử dụng đất đai theo pháp luật.

2- Đồng ý với đề xuất của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc vay vốn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển với số tiền 200 tỷ đồng (hai trăm tỷ đồng) để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố. Ưu tiên trước hết cho các công trình cấp bách, thuộc nguồn vốn ngân sách nhưng chưa bố trí kịp. Việc vay phải thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các nguyên tắc đã được nêu tại Tờ trình số 16/TT-UB ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố, đảm bảo hiệu quả kinh tế, có phương án trả nợ khả thi. Đồng thời tích cực tăng cường quản lý thu NSNN và huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển khác.

3- Đồng ý chủ trương về việc tiếp tục xem xét quyết định những loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, có sự điều chỉnh mức thu, cơ chế quản lý sử dụng các loại phí, phù hợp với thực tiễn thành phố, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Việc lập đề án phí và lệ phí của đơn vị được thụ hưởng và thẩm định của các sở, ngành chức năng phải thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm thời gian chuẩn bị, thẩm định và xem xét quyết định một cách thấu đáo; thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 năm 2004.

4- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, giúp Hội đồng nhân dân thành phố quyết định cụ thể từng vấn đề trên và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất./.

 

 

TM. HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND13 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2004-2005; vay vốn đầu tư phát triển và điều chỉnh mức thu một số loại phí do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


258

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159