Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 58-NĐ năm 1959 bãi bỏ điều 38 Nghị định 64-NĐ và sửa đổi Nghị định 352-NĐ quy định tạm thời về cảng phí do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Số hiệu: 58-NĐ Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện Người ký: Nguyễn Văn Trân
Ngày ban hành: 16/06/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58-NĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

BÃI BỎ ĐIỀU 38 CỦA BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CÁC KHOẢN CẢNG PHÍ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 64-NĐ NGÀY 29/3/1957 VÀ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 352-NĐ NGÀY 11/11/1957 QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CẢNG PHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào Nghị định số 64-NĐ ngày 29/3/1957 của Bộ Giao thông và Bưu điện ban hành quản bản quy định tạm thời về các khoản phí thu ở 3 cảng Hải phòng, Hòn gay và Cẩm phả;
Căn cứ vào Nghị định số 352-NĐ ngày 11/11/1957 của Bộ Giao thông và Bưu điện sửa đổi điều 36 và điều 37 của bản quy định về cảng phí;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông thủy bộ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay bãi bỏ điều 38 của bản quy định tạm thời về các khoản cảng phí ban hành kèm theo Nghị định số 64-NĐ ngày 29/3/1957.

Điều 2. - Nay sửa lại như sau khoản b của điều 37 đã được Nghị định số 352-NĐ sửa đổi ngày 11/11/1957.

“Khoản b (mới). Trừ khoản tiền mặt đưa cho thuyền trưởng vay để thuyền viên tiêu vặt trong khi tầu đậu bến, tất cả các khoản tiền Công ty đại lý tàu biển ứng ra để chi tiêu cho tàu, kể cả cảng phí, đều tính lãi mỗi tháng một phần trăm (1%). Tuy nhiên, nếu hãng tàu dùng những hình thức thanh toán đảm bảo cho Công ty đại lý lĩnh được tiền ngay sau khi xuất trình những chứng từ hợp lệ thì hãng tàu được miễn trả lãi.

Trường hợp hãng tàu có tiền ký qũy tại Ngân hàng Việt nam để thanh toán mọi khoản chi tiêu trong khi tàu đậu bến thì Công ty đại lý dùng số tiền ký quỹ  đó để chi tiêu cho tàu. Nếu số tiền cho tiêu chi lớn hơn số tiền ký quỹ  thì lãi chỉ tính vào số tiền Công ty thực sự ứng ra”.

Điều 3. - Nghị định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 1959.

Điều 4. - Các ông Chánh văn phòng và Tổng cục trưởng Tổng  cục Giao thông thủy bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
 

 
 
Nguyễn Văn Trân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 58-NĐ năm 1959 bãi bỏ điều 38 Nghị định 64-NĐ và sửa đổi Nghị định 352-NĐ quy định tạm thời về cảng phí do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.038
DMCA.com Protection Status