Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 30-CP năm 1997 sửa đổi Nghị định 05/CP Hướng dẫn Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Số hiệu: 30-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 30-CP NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 1997 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/CP NGÀY 20/01/1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh sửađổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đượcUỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 06 tháng 02 năm 1997;
Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Nghịđịnh số 05/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao như sau:

1. Khoản 2 Điều 2 của Nghị định được sửa đổi:

"2/ Thu nhập không thường xuyên:

Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng hiện vật do các tổchức, cá nhân từ nước ngoài gửi về cho cá nhân ở Việt Nam dưới mọi hình thức.

Thu nhập về chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng, baogồm: Chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu côngnghiệp; chuyển giao thông qua việc mua bán, cung cấp bí quyết kỹ thuật, phươngán công nghệ, nhãn hiệu hàng hoá...; thực hiện các dịch vụ hỗ trợ và tư vấncông nghệ, chuyển giao việc sử dụng hoặc quyền sử dụng các thiết bị côngnghiệp, thương nghiệp hoặc khoa học.

Thu nhập về thiết kế kỹ thuật xây dựng, thiết kế kỹ thuậtcông nghiệp và dịch vụ khác.

Trong trường hợp quà biếu, quà tặng là chuyển giao côngnghệ, quyền sở hữu công nghiệp thì cá nhân nhận được thu nhập là quà biếu, quàtặng đó không phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên.

Thu nhập về tiền bản quyền các tác phẩm văn học Nghệthuật.

Trúng thưởng xổ số".

2. Khoản 1 điều 7 của Nghị định được sửa đổi:

"1/ Công dân Việt Nam ở trong nước và cá nhân khác địnhcư tại Việt Nam áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định khoản 3 điều 1của Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người cóthu nhập cao được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 6/2/1997; sau khinộp thuế thu nhập theo biểu này nếu thu nhập còn lại trên 8.000.000 đồng/thángthì nộp bổ sung 30% số vượt trên 8.000.000. đồng".

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực kể từngày 18 tháng 2 năm 1997. Đối với khoản thuế thu nhập về quà biếu, quà tặngbằng tiền từ nước ngoài chuyển về, cá nhân nhận được từ ngày 01/04/1995 đếntrước ngày 18/02/1997 phải nộp đủ vào ngân sách Nhà nước.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ Tài chính quy định chi tiếtthi hành nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 30-CP

Hanoi, April 05, 1997

 

DECREE

AMENDING A NUMBER OF ARTICLES OF DECREE No.05-CP OF JANUARY 20, 1995 OF THE GOVERNMENT DETAILING THE IMPLEMENTATION OF THE ORDINANCE ON INCOME TAX ON HIGH INCOME EARNERS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance amending a number of Articles of the Ordinance on Income Tax on High-Income Earners adopted by the National Assembly Standing Committee on February 6, 1997;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECREES:

Article 1.- To amend a number of Articles of Decree No.05-CP of January 20, 1995 of the Government detailing the implementation of the Ordinance on Income Tax on High-Income Earners as follows:

1. Item 2 of Article 2 of the Decree is amended:

"2. Irregular incomes:

- Incomes in the form of presents and gifts in kind sent by organizations and individuals abroad to individuals in Vietnam in all forms.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 30-CP năm 1997 sửa đổi Nghị định 05/CP Hướng dẫn Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.369
DMCA.com Protection Status