Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 08-HCTP năm 1956 sửa đổi điều 1 và điều 3 Nghị định Liên Bộ Nội vụ - Tài chính – Tư pháp 58-HCTP về việc ấn định cấp phí cho hội thẩm nhân dân các Tòa án do Bộ Nội Vụ- Bộ Tài Chính- Bộ Tư Pháp ban hành

Số hiệu: 08-HCTP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Người ký: Phan Kế Toại, Trịnh Văn Bính, Vũ Đình Hoè
Ngày ban hành: 31/05/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08-HCTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 1956 

 

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 VÀ ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ NỘI VỤ - TÀI CHÍNH – TƯ PHÁP SỐ 58-HCTP NGÀY 20/11/1953 ẤN ĐỊNH CẤP PHÍ CHO HỘI THẨM NHÂN DÂN CÁC TÒA ÁN 

Chiếu Sắc lệnh số 85-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 tổ chức Tòa án nhân dân và đặt chế định hội thẩm nhân dân tại các Tòa án các cấp;
Chiếu Thông tư Liên Bộ Nội vụ - Tài chính – Tư pháp số 58-HCTP ngày 20 tháng 11 năm 1953 ấn định cấp phí cho hội thẩm nhân dân các cấp;
Chiếu Nghị định số 650-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1953 của Thủ tướng Phủ đặt các thang lương để sắp xếp cán bộ, nhân viên và công nhân các cơ quan, xí nghiệp Chính phủ và doanh nghiệp quốc gia,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi điều 1 và điều 3 Nghị định Liên Bộ Nội vụ - Tài chính – Tư pháp số 58-HCTP ngày 20/11/1953 ấn định cấp phí cho hội thẩm nhân dân như sau:

“Điều 1 mới: Các hội thẩm nhân dân khu và hội thẩm nhân dân tỉnh làm việc thường trực tại các Tòa án sẽ xếp vào thang lương chung 17 bậc:

- Hội thẩm nhân dân thường trực khu từ bậc 7 đến bậc 11.

- Hội thẩm nhân dân thường trực tỉnh từ bậc 10 đến bậc 13.

Điều 3 mới: Các hội thẩm nhân dân khu, hội thẩm nhân dân tỉnh và hội thẩm nhân dân huyện, không làm việc thường trực ở Tòa án chỉ đến dự phiên tòa hoặc đến làm việc tại các Tòa án một số ngày trước hay sau phiên tòa, được hưởng cấp phí hàng ngày định suất như sau:

- Hội thẩm nhân dân khu: 1.800 đồng một ngày

- Hội thẩm nhân dân tỉnh: 1.500 đồng một ngày

- Hội thẩm nhân dân huyện: 1.000 đồng một ngày”.

Điều 2. Các điều khoản trong Nghị định số 58-HCTP ngày 20 tháng 11 năm 1953 kể trên không trái với Nghị định này vẫn được tiếp tục thi hành.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu và liên khu, các thành phố, thi hành Nghị định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 
 


Phan Kế Toại

  K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 


Trịnh Văn Bính

   BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 


Vũ Đình Hòe

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 08-HCTP năm 1956 sửa đổi điều 1 và điều 3 Nghị định Liên Bộ Nội vụ - Tài chính – Tư pháp 58-HCTP về việc ấn định cấp phí cho hội thẩm nhân dân các Tòa án do Bộ Nội Vụ- Bộ Tài Chính- Bộ Tư Pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.142
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25