Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3987/KH-UBND năm 2018 về tham gia ý kiến cộng đồng dân cư đối với việc di chuyển trạm thu giá BOT đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 3987/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 21/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3987/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THAM GIA Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI VIỆC DI CHUYỂN VỊ TRÍ TRẠM THU GIÁ BOT ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUA ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Thực hiện Công văn số 2402/VPCP-VN ngày 15/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc vướng mắc đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh khi xây dựng Dự án tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, Thông báo kết luận số 78/TB-BGTVT-UBND ngày 09/4/2018 của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà về giải quyết một số nội dung liên quan của Dự án xây dựng tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đối với trạm thu giá BOT trên đường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư đối với việc di chuyển trạm thu giá BOT từ Km1747 (khu vực phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ) đến Km 1758+085 (khu vực xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar), cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và nhân dân trong vùng dự án nắm rõ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ và sự cần thiết phải di chuyển trạm thu giá BOT từ Km1747 (khu vực phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ) đến Km1758+085 (khu vực xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar) nhằm mục tiêu: Phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường; an ninh quốc phòng, an toàn giao thông khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng; phát triển đô thị Buôn Hồ đảm bảo xanh, sạch, đẹp và an toàn; hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Nhà nước; đảm bảo thuận lợi trong sinh hoạt và an toàn cho người dân sinh sống xung quanh trạm thu giá BOT; đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực của việc tổ chức triển khai các chính sách mang tầm chiến lược của Nhà nước về phát triển hạ tầng giao thông.

- Trên cơ sở đó, tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư về vị trí trạm thu giá BOT đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục, quy định hiện hành; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, minh bạch, công khai.

2. Yêu cầu:

- Xác định đối tượng, nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, thời gian thực hiện để chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu và tạo sự đồng thuận của nhân dân khi phối hợp tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư đối với việc di chuyển trạm thu giá BOT và hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ trong năm 2018 theo đúng quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xác định rõ trách nhiệm của các bên có liên quan để bảo vệ lợi ích cho người dân sinh sống xung quanh khu vực dự kiến đặt trạm thu phí mới tại Km1758+085 (khu vực xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar).

II. Chủ thể tham vấn:

UBND tỉnh chủ trì, mời đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tham vấn cộng đồng dân cư trực tiếp, gồm:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn;

- UBND huyện Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ; UBND xã Ea Đrơng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar; UBND phường Bình Tân, xã Bình Thuận, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ;

- Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ.

III. Đối tượng tham vấn:

Các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân sinh sống có liên quan phạm vi dự kiến đặt trạm thu giá BOT Km1758+085/Đường Hồ Chí Minh: Xã Ea Đrơng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar và phường Bình Tân, xã Bình Thuận, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ.

IV. Cơ sở pháp lý, thực tiễn và khoa học để tổ chức tham vấn di chuyển trạm thu giá BOT:

- Phương án di dời trạm gần như không ảnh hưởng đến việc thu giá của dự án BOT. Sau khi đưa tuyến tránh thị xã Buôn Hồ vào khai thác sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng khả năng lưu thông, rút ngắn thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí vận tải, kích thích tăng lưu lượng xe,... nên sẽ tác động tích cực đến việc thu giá hoàn vốn của dự án BOT.

- Quá trình di chuyển trạm thu giá kết hợp với chủ trương áp dụng thu giá tự động, góp phần làm giảm thời gian lưu thông, tiết kiệm chi phí đi lại và đặc biệt là làm minh bạch hóa quá trình thu giá hoàn vốn của dự án BOT, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

- Việc di chuyển trạm thu giá ra khỏi thị xã Buôn Hồ là phù hợp với chủ trương xây dựng tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, phù hợp quy hoạch triển khai dự án đường bộ cao tốc qua Tây Nguyên theo quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh đã được Chính phủ phê duyệt. Góp phần hoàn thành sớm đưa vào khai thác tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, cải thiện điều kiện đường bộ, tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân trong khu vực và những tác động đến cư dân đô thị... là phương án đúng đắn và cần triển khai sớm.

V. Nhiệm vụ, nội dung, thời gian và địa điểm:

1. Nhiệm vụ:

- Phối hợp tổ chức phân tích, đánh giá tác động của các phương án để nhân dân thấy được những mặt tích cực, mặt tiêu cực; các thuận lợi, khó khăn; những lợi ích của người dân, nhà đầu tư, Nhà nước và sự hài hòa lợi ích của ba yếu tố này.

- Giao trách nhiệm cụ thể cho các bên có liên quan để tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích cho nhân dân quanh khu vực dự kiến đặt trạm thu giá, Km1758+085/Đường Hồ Chí Minh (khu vực xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar) và doanh nghiệp đầu tư dự án BOT.

- Phối hợp tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm đạt các mục tiêu đề ra theo đúng thời gian yêu cầu.

2. Nội dung:

- Phân tích, đánh giá tác động của các phương án để nhân dân thấy được những mặt tích cực, mặt tiêu cực; các thuận lợi, khó khăn; sự hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà đầu tư và Nhà nước; đặc biệt là đảm bảo lợi ích chính đáng cho nhân dân sinh sống xung quanh khu vực dự kiến đặt trạm thu giá, Km1758+085/Đường Hồ Chí Minh (khu vực xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar).

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 24/5/2018 (thứ Năm).

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. UBND tỉnh: Chủ trì tổ chức Hội nghị tham vấn cộng đồng dân cư tại trụ sở UBND xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar.

2. Sở Giao thông vận tải (đơn vị đầu mối):

- Chủ trì, chủ động phối hợp với UBND huyện Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ; UBND xã Ea Đrơng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar; UBND phường Bình Tân, xã Bình Thuận, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, thông báo, phổ biến kế hoạch tham vấn đến các đối tượng tham vấn.

- Chuẩn bị báo cáo, tài liệu, hồ sơ có liên quan cung cấp đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và người dân lấy ý kiến tham vấn (khi có yêu cầu).

3. Công an tỉnh:

Chủ trì, chỉ đạo Công an huyện Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ nắm bắt tình hình, tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian tổ chức Hội nghị tham vấn cộng đồng.

4. UBND huyện Cư M’gar:

- Chủ trì, chỉ đạo UBND xã Ea Đrơng, xã Cuôr Đăng:

+ Tổ chức lập danh sách người dân tham gia hội nghị tham vấn cộng đồng, đảm bảo đại diện đủ thành phần, giai tầng trong xã hội (đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động; già làng, trưởng buôn; linh mục, mục sư, cha xứ; trụ trì...) và gửi kết quả về Sở Giao thông vận tải trước ngày 22/5/2018 để tổng hợp.

+ Mời đại biểu dự hội nghị tham vấn theo danh sách đã lập và thời gian, địa điểm nêu trên.

- Chỉ đạo chuẩn bị Hội trường tổ chức Hội nghị tham vấn cộng đồng đảm bảo đáp ứng các điều kiện vật chất, phù hợp thực tế.

- Phối hợp với UBND thị xã Buôn Hồ nắm bắt thành phần, số lượng người dân tham gia tham vấn.

- Phối hợp với UBND thị xã Buôn Hồ nắm bắt thành phần, số lượng người dân tham gia tham vấn.

5. UBND thị xã Buôn Hồ:

- Chủ trì, chỉ đạo UBND phường Bình Tân, xã Bình Thuận, xã Cư Bao:

+ Tổ chức lập danh sách người dân tham gia hội nghị tham vấn cộng đồng, đảm bảo đại diện đủ thành phần, giai tầng trong xã hội (đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động; già làng, trưởng buôn; linh mục, mục sư, cha xứ; trụ trì...) và gửi kết quả về Sở Giao thông vận tải trước ngày 22/5/2018 để tổng hợp.

+ Mời đại biểu dự hội nghị tham vấn theo danh sách đã lập và thời gian, địa điểm nêu trên.

- Phối hợp với UBND huyện Cư M’gar thông báo thành phần, số lượng người dân tham gia tham vấn.

- Đối với các địa bàn không mời dự hội nghị tham vấn, UBND thị xã Buôn Hồ tổng hợp tình hình ý kiến nhân dân, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 22/5/2018.

6. UBND xã Ea Đrơng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar và UBND phường Bình Tân, xã Bình Thuận, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, thị xã để đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

7. Các Sở: Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn; Chi nhánh trung tâm quỹ đất huyện Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia Hội nghị tham vấn đảm bảo thành phần, có ý kiến xây dựng đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

8. Các cơ quan, đơn vị căn cứ các nhiệm vụ được giao nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu; linh hoạt phối hợp chặt chẽ để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch; đồng thời, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với nội dung và chất lượng việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND tỉnh theo yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch Tham vấn cộng đồng dân cư đối với việc di chuyển trạm thu giá BOT tại khu vực thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk của UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TN&MT, XD, TT&TT, KH&ĐT, TC, NN&PTNT; CA tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD CTGT&NNPTNT;
- UBND H. Cư M’gar, TX Buôn Hồ;
- UBND xã Ea Đrơng, Cuôr Đăng, H. Cư M’gar;
- UBND P. Bình Tân, xã Bình Thuận, Cư Bao, TX Buôn Hồ;
- CN TTPT quỹ đất H. Cư M’gar, TX Buôn Hồ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.30).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3987/KH-UBND năm 2018 về tham gia ý kiến cộng đồng dân cư đối với việc di chuyển trạm thu giá BOT đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171