Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2016 đôn đốc thu và xử lý nợ thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 248/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 01/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 1 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

ĐÔN ĐỐC THU VÀ XỬ LÝ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Tổ đôn đốc thu và xử lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Tổ thu nợ), Tổ thu nợ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

1. Mục đích:

Thực hiện nhiệm vụ của Tổ đôn đốc thu và xử lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp như sau:

- Kiểm tra, rà soát tình hình nợ của từng Doanh nghiệp. Đôn đốc thu nợ đọng thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Pháp luật thuế.

- Mời các doanh nghiệp trọng điểm, các doanh nghiệp có số nợ đọng, số nộp ngân sách lớn làm cam kết kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiến độ nộp ngân sách. Kiểm tra việc thực hiện nộp ngân sách theo cam kết của các doanh nghiệp, kiến nghị biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp không cam kết, không chấp hành theo cam kết và không chấp hành tốt nghĩa vụ với ngân sách.

2. Kế hoạch cụ thể như sau:

Số TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Thành phần

1

- Họp Tổ đôn đốc thu và xử lý nợ thuế để kiểm tra, rà soát tình hình nợ thuế của từng doanh nghiệp và thống nhất kế hoạch, nội dung làm việc với các Doanh nghiệp

- Bàn biện pháp xử lý nợ thuế đối với Công ty CP TM&KS Nguyên Phát

1 buổi vào đầu tháng 8/2016

Các thành viên Tổ thu nợ

2

Làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế trong lĩnh vực khai thác khoáng sản:

đầu tháng 8/2016

Các thành viên Tổ thu nợ thuộc các ngành: Thuế, Tài nguyên & Môi trường, Công thương, Công an

Đợt 1

doanh nghiệp:

(1) Công Ty CPKS Na Rì Hamico;

(2) Công Ty TNHH Ánh Mai;

(3) Công Ty CP Khoáng Sản Bắc Kạn;

(4) CTy TNHH MTV KLM Bắc Kạn - Tmc

Từ ngày 05 đến 10/8/2016

 

Đợt 2

Các doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất đợt 1:

(1) Công ty TNHH Tuấn Ngân;

(2) Doanh nghiệp tư nhân Kim Quy;

(3) Công ty Cổ phần Khoáng sản An Phát;

(4) Công ty TNHH Hoàng Giang;

(5) Công ty TNHH Hoàng Ngân;

(6) Tổng Cty CPKS và Luyện kim Bắc Kạn;

(7) Công ty TNHH XL 86 Đoàn 799 QK I;

(8) CTCP Khoáng sản Việt Thắng;

Từ ngày 10 đến 15/8/2016

 

Đợt 3

Các doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền thuê đất đợt 2:

(1) Công ty TNHH Long Phúc;

(2) CTCP VT và TB toàn bộ - Matexim;

(3) Công ty TNHH Phúc Lộc;

(4) Công ty TNHH SH Sơn Hà;

(5) Công ty CP SX VLXD Bắc Kạn;

(6) Công ty CP TV ĐT phát triển hạ tầng;

(7) Công ty TNHH Bình Thanh;

(8) DNTN Cao Bắc;

Từ ngày 15 đến 20/8/2016

 

 

Làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản

Cuối tháng 8, đầu tháng 9

Các thành viên Tổ thu nợ thuộc các ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, BQL DA

Đợt 1

Các doanh nghiệp:

(1) Công Ty CP ĐT Xây Dựng Nam Hải;

(2) Công Ty CP An Thịnh;

(3) Công Ty TNHH Phúc Lộc;

(4) Công Ty CP TV Và XD Hùng Vương;

(5) Công Ty TNHH Biên Thuỳ;

(6) Công Ty CP ĐT Và Xây Dựng Bắc Kạn

Từ ngày 21 đến 25/8/2016

 

Đợt 2

Các doanh nghiệp:

(1) Công Ty TNHH Phương Nga;

(2) Công Ty CP Xây Dựng Bắc Kạn;

(3) CTy CP QL và XD GT Bắc Kạn;

(4) Công Ty TNHH Huy Hoàn;

(5) Công Ty CP TV Xây Dựng Bắc Kạn;

(6) Công Ty TNHH Xây Dựng Khảo Sát Thiết Kế Và Đo Vẽ Bản Đồ Bắc Kạn

Từ ngày 26 đến 31/8/2016

 

Đợt 3

Các doanh nghiệp:

(1) Công Ty CP Hồng Hà;

(2) Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Tiến;

(3) Công Ty TNHH Đàm Thoại;

(4) Công ty CP Tư Vấn &Xây Dựng 18;

(5) DNTN XD Nam Cường;

(6) Công ty TNHH XD & TM Minh Đức

Từ ngày 01 đến 05/9/2016

 

Đợt 4

Các doanh nghiệp:

(1) Doanh Nghiệp Tư Nhân XD Bắc Lân;

(2) Công Ty CP Đầu Tư Và XD Mê Linh;

(3) Công Ty TNHH Sơn Hải;

(4) Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Minh;

(5) Công Ty CP XD Thủy Lợi Bắc Kạn;

(6) Công ty Cổ phần Thuận Đức;

Từ ngày 06 đến 10/9/2016

 

4

Làm việc với các doanh nghiệp trọng điểm và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác (kết hợp đối thoại doanh nghiệp) để cam kết kế hoạch sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách.

Cuối tháng 9

Các thành viên Tổ thu nợ

 

Các doanh nghiệp: Công ty CP Khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn; Công Ty CP Sahabak; Công Ty CP B&H; Công ty CP xây dựng công trình giao thông 244; CN Xăng dầu Bắc Kạn,….

Từ ngày 12 đến 16/9/2016

 

5

Họp đánh giá kết quả của Tổ thu nợ, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Cuối tháng 9

Các thành viên Tổ thu nợ

6

Thực hiện kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện cam kết và xử lý đối với các doanh nghiệp không chấp hành theo cam kết.

Tháng 10, 11, 12

Các thành viên Tổ thu nợ

7

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách đúng cam kết.

Tháng 10, 11, 12

Các thành viên Tổ thu nợ

Căn cứ kế hoạch của Tổ thu nợ, các thành viên Tổ thu nợ chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan để trả lời và hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đảm bảo buổi làm việc với các doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất. Cục Thuế chuẩn bị nội dung, tài liệu về tình hình nợ thuế và thu nộp thuế của doanh nghiệp trong các buổi làm việc.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời về cơ quan thường trực để tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo xem xét và giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, KH&ĐT, Công thương, Tài nguyên &MT;
- Công an tỉnh;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Thành viên Tổ thu nợ;
- UBND các huyện, T. phố;
- CCT các huyện, T. phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Hoàn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2016 đôn đốc thu và xử lý nợ thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246