Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1299/CT-TH về đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế và tiện ích máy tính do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1299/CT-TH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 24/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1299/CT-TH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC ĐÀO TẠO SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH MÁY TÍNH

Để hoàn thành tốt các kế hoạch của ngành, Cục thuế đề nghị Chi Cục Thuế Quận, Huyện quán triệt và tăng cường tổ chức triển khai công tác ứng dụng CNTT trong các tháng đầu năm 2011.

Căn cứ nhu cầu khai thác các thông tin trên mạng và chỉ đạo điều hành trên mạng của các Phòng, Chi cục thuế do đó Cục thuế tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ khai thác ứng dụng và trình độ sử dụng máy tính cho cán bộ của đơn vị như sau:

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Giúp Ban lãnh đạo các phòng và các Chi cục thuế nắm được một cách tổng quát các ứng dụng đã được triển khai cài đặt, cũng như các phần mềm tiện ích của máy tính như: internet, email, chat… nhằm nâng cao năng lực điều hành và quản lý trên môi trường mạng, có biện pháp chỉ đạo kịp thời trong công tác điều hành.

Giúp cho Cán bộ viên chức tại các phòng và các Chi cục thuế nắm vững và biết cách thao tác trên các phần mềm ứng dụng tại các phòng và Chi cục thuế, để khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế đạt hiệu quả cao.

2. NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

2.1. Thời gian thực hiện đào tạo: Tháng 03/2011

- Lớp dành cho BLĐ các phòng thuộc Cục và BLĐ Chi Cục.

Từ ngày 01/03/2011 đến ngày 04/03/2011:

4 lớp (1ngày/ 1lớp, 25 người/ 1lớp)

- Lớp dành cho các đội trưởng, đội phó các đội Tin học, KK-KTT-TH thuộc Chi Cục thuế.

Từ ngày 07/03/2011 đến ngày 10/03/2011:

2 lớp (2ngày/ 1lớp, 25 người/ 1lớp)

- Dự kiến trong quý 2 năm 2011 sẽ tập huấn theo từng chuyên đề cho nhân viên của các phòng và đội trưởng, đội phó quản lý và nhân Chi cục thuế.

(Tất cả các lớp tập huấn sẽ có thư mời)

2.2. Thành phần tham gia đào tạo: gồm BLĐ các phòng thuộc Cục và BLĐ Chi Cục, các đội trưởng, đội phó các Chi Cục thuế và cán bộ viên chức các Phòng thuộc Cục thuế.

2.3. Nội dung đào tạo:

+ Nội dung cho lớp lãnh đạo Chi cục thuế/ Phòng:

- Công nghệ Thông tin và vai trò của người phụ trách CNTT.

- Tổng quan và hệ thống ứng dụng của ngành theo mô hình chức năng.

- Quản lý điều hành qua hệ thống mạng như: email, chat…

- Hướng dẫn khai thác một số ứng dụng chủ yếu (QLT, QTT, QTN)

- Làm bài tập và kiểm tra

+ Nội dung cho lớp đội trưởng, đội phó của Chi cục thuế và cán bộ viên chức các Phòng thuộc Cục thuế:

- Mô hình mạng LAN và WAN tại CCT, chức năng, hoạt động các thiết bị mạng, cách vận hành, kiểm soát hệ thống mạng, chức năng nhiệm vụ của các máy chủ (dành cho đội trưởng đội phó đội Tin học, đội Kê khai - kế toán - Tin học);

- Tổng quan và hệ thống ứng dụng của ngành theo mô hình chức năng.

- Quản lý điều hành qua hệ thống mạng như: email, chat…

- Hướng dẫn khai thác một số ứng dụng chủ yếu (QLT, QTT, QTN)

- Hướng dẫn cách sử dụng Ứng dụng TPH (dành cho cán bộ viên chức các phòng Thanh tra, Kiểm tra … thuộc Cục thuế)

- Làm bài tập và kiểm tra.

+ Dự kiến trong quý 2 năm 2011 sẽ tập huấn theo từng chuyên đề chuyên sâu cho các cán bộ tin học như: Hệ thống mạng của ngành từ Chi cục thuế đến Cục thuế rồi ra Tổng cục thuế, an ninh mạng, giới thiệu các loại thiết bị tin học hiện đang được TCT trang bị, cách khắc phục sửa chữa nhỏ các thiết bị phần cứng…

3. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

3.1. Phòng Tin học thực hiện:

- Soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng các chương trình;

- Biên soạn Slide bài giảng;

- Chuẩn bị phòng Lab và môi trường thực tập;

- Soạn bài tập và giải đáp các thắc mắc;

- Báo cáo kết quả học tập trình lãnh đạo Cục.

3.2. Phòng Tổ chức cán bộ - Đào tạo: phối hợp phòng Tin học tổ chức đào tạo.

3.3. Phòng QT-TV: áp dụng mức chi bồi dưỡng triển khai, nâng cấp ứng dụng tin học theo Quyết định số 1378/QĐ-TCT ngày 28/9/2009 và Công văn 4825/TCT ngày 24/11/2009 của Tổng cục Thuế.

3.4. Tại các Phòng và Chi cục thuế: lập danh sách Cán bộ viên chức tham dự lớp tập huấn gửi mail về phòng Tin học (trienkhai_hotro.hcm@gdt.gov.vn) trước ngày 27/02/2011.

Yêu cầu các Đồng chí Trưởng phòng, Chi cục trưởng Chi cục thuế chỉ đạo triển khai theo đúng tinh thần công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chi Cục thuế Quận, Huyện;
- Các Phòng thuộc Cục thuế;
- Phòng TCCB;
- BLĐ Cục thuế (để biết);
- Lưu: VT,TH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1299/CT-TH về đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế và tiện ích máy tính do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.865
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129