Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phục vụ quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 108/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP, PHỤC VỤ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và các cấp ngành, địa phương trong tỉnh. Hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đối với hoạt động khoáng sản. Với sự vào cuộc tích cực, chủ động, sự phối hợp, trách nhiệm, nhất là việc nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, về cơ bản đã đưa hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nề nếp, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động khoáng sản trái phép, góp phần đảm bảo số thu ngân sách nhà nước (NSNN), đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN nội địa năm 2020 và các năm tiếp theo, đòi hỏi công tác phổi hợp quản lý giữa các ngành, các cấp phải đồng bộ, chặt chẽ. Vì vậy, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phục vụ quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; nâng cao nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, cá nhân; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản, công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội vào công tác phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến khoáng sản.

3. Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của người nộp thuế (NNT) trong việc đăng ký, kê khai, nộp thuế, phí đối với hoạt động khai thác khoáng sản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế về khoáng sản tại địa phương.

4. Thực hiện công bằng trong việc đóng góp nghĩa vụ thuế, phí của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, góp phần hoàn thành mục tiêu thu NSNN nội địa được giao; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các năm tiếp theo.

5. Thông qua công tác phối hợp quản lý thuế để các sở, ban, ngành, địa phương đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản; chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Người nộp thuế

- Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của NNT theo quy định tại Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (từ ngày 01/7/2020 theo Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14).

- Tuân thủ theo quy định về pháp luật quản lý khai thác khoáng sản của Nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sàn theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

- Có trách nhiệm phối hợp và thực hiện nghiêm túc khi các cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản (khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; gây tổn thất khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường), hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình, đặc biệt là việc thu hồi khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Cơ quan Thuế

- Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc NNT thực hiện kê khai, nộp các loại thuế, phí có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản (thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,...); kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục của hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn tránh nghĩa vụ thuế, phí trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông; vật liệu xây dựng; vật liệu san lấp mặt bằng; bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than... Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn đối với việc mua bán tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ.

- Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong công tác đôn đốc xừ lý nợ đọng tiền thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, các nghĩa vụ tài chính khác của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, bảng giá tính thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp tham gia kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và việc chấp hành nghĩa vụ thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế tài nguyên, Cục Thuế có trách nhiệm chuyển thông tin chi tiết về sản lượng khai thác tài nguyên trong năm theo từng mỏ của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn để Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đối chiếu.

+ Danh sách NNT có phát sinh thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nhưng chưa tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

3. Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và thẩm định hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý chặt chẽ, giám sát kịp thời các trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác, khai thác không đúng thời gian cấp phép, các thủ tục và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi đóng cửa mỏ khoáng sản, gia hạn thời gian khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định pháp luật trong công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm và các tồn tại, vướng mắc.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Cục Thuế tham mưu cho UBND kịp thời phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh, tránh trường hợp Giấy phép đã hết hạn, đơn vị khai thác không còn hoạt động mới thực hiện thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, dẫn đến không thu được tiền cho NSNN.

- Rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình thẩm định, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã được cấp cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản đối với các Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Cục Thuế tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, Bảng giá tính thuế tài nguyên đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai khi có sự thay đổi, phát sinh tài nguyên khoáng sản mới, mỏ mới trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ kiểm kê trữ lượng khoáng sản trước khi thực hiện công tác đóng cửa mỏ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác khoáng sản và triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan Thuế trong việc đôn đốc, xử lý các trường hợp nợ đọng tiền thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Xem xét tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các trường hợp phải thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản theo đề nghị của cơ quan Thuế.

- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin đo Cục Thuế chuyển đến, thực hiện đối chiếu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại từng mỏ của đơn vị khai thác khai, nộp thuế với dữ liệu đã có tại Sở Tài nguyên và Môi trường và chuyển thông tin cho Cục Thuế để xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trường hợp sản lượng khai thuế không phù hợp sản lượng được phép khai thác ghi trên Giấy phép khai thác hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng khai thác thực tế của đơn vị.

- Chế độ cung cấp thông tin:

+ Quý 3/2020 (trước ngày 10/7/2020) cung cấp cho Cục Thuế:

++ Thông tin về các doanh nghiệp được cấp Giấy phép khai thác, điều chỉnh bổ sung, cấp lại giấy phép khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác và đóng cửa mỏ để thực hiện theo dõi, quản lý thu thuế theo quy định. Thông tin cung cấp gồm: Tên doanh nghiệp, mã số thuế (nếu có), tên mỏ, khu vực hoạt động khoáng sản; số GP/ngày cấp; thời hạn; công suất...

++ Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản nhưng chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.

+ Từ quý 4/2020 trở đi (trước ngày 10 tháng đầu quý) cung cấp các thông tin nêu trên đối với các trường hợp cấp mới, gia hạn, bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

3.2. Sở Xây dựng

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, dự án sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo quy định. Thông qua công tác thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án khai thác, thiết kế mỏ theo thẩm quyền được quy định tại khoản 4 Điều 57, khoản 3 Điều 82 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và khoản 1 Điều 61 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở, ban, ngành, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành thiết kế cơ sở của Dự án, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt trong hoạt động thi công xây dựng cơ bản, khai thác mỏ hằng năm.

- Đối với các dự án triển khai mới: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương để yêu cầu chủ đầu tư các dự án, các đơn vị được giao thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thẩm định phê duyệt thiết kế dự toán phải tính toán, phải xác định rõ trữ lượng vật liệu san nền, khối lượng đào đắp, tính toán đầy đủ các chi phí thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong tổng mức đầu tư.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có chức năng liên quan, xác định nguồn gốc, khối lượng khoáng sản trong hoạt động kinh doanh - xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng và xuất khẩu sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng có sử dụng khoáng sản của các doanh nghiệp khai thác, chế biến, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh dựa trên công suất khai thác hằng năm của doanh nghiệp được cấp phép khai thác.

- Chế độ cung cấp thông tin:

+ Quý 3/2020 (trước ngày 10/7/2020) cung cấp cho Cục Thuế: Danh sách doanh nghiệp khai thác đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng; Thông tin về tên chủ đầu tư, sản lượng đất, đá san lấp thực tế của từng dự án, khối lượng, địa điểm khai thác, công suất, thời gian khai thác, hoặc cấp phép khai thác đất, đá sử dụng san lấp dự án trên địa bàn tỉnh,... để cơ quan Thuế đôn đốc yêu cầu người nộp thuế khai nộp thuế, phí theo quy định.

+ Từ quý 4/2020 trở đi (trước ngày 10 tháng đầu quý) cung cấp các thông tin nêu trên đối với các trường hợp cấp mới, gia hạn, bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

3.3. Sở Thông tin truyền thông

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo Trung ương trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ, khai thác tài nguyên khoán sản, chấp hành pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định; chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí và mạng xã hội về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, kịp thời phối hợp, cung cấp thông tin các vụ việc để các địa phương, đơn vị, cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, các địa phương liên quan đề xuất các ứng dụng CNTT trong khâu quản lý khai thác như lắp đặt cảm biến, camera giám sát...

3.4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan rà soát, xây dựng, điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên hằng năm trình UBND tỉnh ban hành theo quy định tại các Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015, Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017, Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực; thường xuyên rà soát, điều chỉnh đảm bảo phù hợp với biến động của thị trường về giá tính thuế tài nguyên.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh trong việc: (1) Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài chính; (2) Xây dựng giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; (3) Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

- Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ về nguồn gốc vật liệu san lấp đưa vào công trình và các khoản nghĩa vụ tài chính đối với vật liệu san lấp theo quy định trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp trong quá trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án thuộc tỉnh quản lý. Thực hiện giảm trừ hoặc loại khỏi giá trị quyết toán công trình đối với khối lượng vật liệu san lấp không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính (nộp thuế, phí) theo quy định. Trường hợp hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp chưa rõ ràng, đầy đủ về nghĩa vụ tài chính thì có văn bản đề nghị cơ quan Thuế để kiểm tra, xác minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với khối lượng vật liệu san lấp đã sử dụng cho dự án, công trình.

- Đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công mà trong dự toán, quyết toán công trình chưa bao gồm các loại thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông,... tính toán lại toàn bộ các loại thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho từng dự án, từng chủ đầu tư phải nộp để thực hiện ghi thu, ghi chi đảm bảo quy định.

3.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trong quá trình thẩm định điều chỉnh các dự án (nếu có sử dụng vật liệu đất san nền) phải xác định cụ thể vị trí, phương án khai thác, vận chuyển vật liệu san nền, đào, đắp của từng dự án. Trường hợp không xác định được địa điểm khai thác để sử dụng cho dự án thì cương quyết không trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án khi chưa đầy đủ các nội dung nêu trên.

Đối với sản lượng đất san lấp sử dụng cho dự án nhưng Chủ đầu tư không được cấp mỏ mà do các nhà thầu cung cấp, đề nghị làm rõ nguồn gốc, địa điểm khai thác đất để xác định nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản đối với nhà thầu.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành rà soát, đánh giá việc thực hiện dự án đầu tư theo nội dung của Quyết định chủ trương đầu tư do UBND tỉnh phê duyệt. Trong trường hợp nhà đầu tư có vi phạm, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý vi phạm theo quy định của Luật Đầu tư.

3.6. Sở Công Thương

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động khoáng sản ngoài khoáng sản làm vật liệu xây dụng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Thẩm định các dự án đàu tư khai thác, chế biến khoáng sản này theo quy định của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dụng.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản; hướng dẫn các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong việc thực hiện quy trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.

3.7. Sở Giao thông vận tải

- Rà soát, tính toán lại toàn bộ các dự án giao thông do Sở làm chù đầu tư để kiểm tra lại khối lượng trong dự toán, quyết toán của từng dự án để xác định rõ khối lượng và các nghĩa vụ tài chính về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp NSNN.

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông vận chuyển khoáng sản vi phạm trật tự an toàn giao thông; tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại các địa phương; hỗ trợ trong việc kiểm tra tải trọng xe.

3.8. Ban Quản lý Khu kinh tế

- Chế độ cung cấp thông tin:

+ Quý 3/2020 (trước ngày 10/7/2020) cung cấp cho Cục Thuế: Danh sách các dự án được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các dự án khai thác khoáng sản); thông tin về các nhà thầu xây dựng để theo dõi, quản lý thuế.

+ Từ quý 4/2020 trở đi (trước ngày 10 tháng đầu quý) cung cấp các thông tin nêu trên đối với các trường hợp cấp mới, gia hạn, bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

3.9. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện nơi nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án, thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Khoảng sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng và pháp luật liên quan khác.

- Chế độ cung cấp thông tin:

+ Quý 3/2020 (trước ngày 10/7/2020) cung cấp cho Cục Thuế: Danh sách các dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh, địa điểm thực hiện dự án; Thông tin về công suất, sản lượng, nguồn gốc đất, đá, cát san lấp phục vụ cho dự án, thông tin về các nhà thầu xây dựng để theo dõi, quản lý thuế.

+ Từ quý 4/2020 trở đi (trước ngày 10 tháng đầu quý) cung cấp các thông tin nêu trên đối với các trường hợp cấp mới, gia hạn, bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

3.10. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh

- Khi thẩm định, phê duyệt dự toán: Phải tính toán đầy đủ các chi phí thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (đất, đá, cát san lấp) phục vụ cho đự án, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (khi được giao làm Chủ đầu tư mỏ) trong tổng mức đầu tư.

- Khi thẩm định, nghiệm thu, phê duyệt quyết toán công trình: Rà soát việc khai, nộp thuế, phí đối với các hoạt động khai thác tài nguyên và nghĩa vụ thuế đối với các nhà thầu (đặc biệt nhà thầu ngoại tỉnh). Trường hợp trong quyết toán công trình chưa bao gồm các loại thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính,... tính toán lại toàn bộ các loại thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho từng dự án, từng chủ đầu tư phải nộp để thực hiện ghi thu, ghi chi đảm bảo quy định.

- Chế độ cung cấp thông tin:

+ Quý 3/2020 (trước ngày 10/7/2020) cung cấp cho Cục Thuế: Danh sách các dự án, công trình xây dựng, địa điểm xây dựng, công suất, sản lượng, nguồn gốc đất, đá, cát san lấp phục vụ cho dự án, mã số thuế nhà thầu, giá trị nghiệm thu, quyết toán công trình... để theo dõi, quản lý thuế.

+ Từ quý 4/2020 trở đi (trước ngày 10 tháng đầu quý) cung cấp các thông tin nêu trên đối với các trường hợp bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

3.11. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh

- Khi tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu thi công xây dựng: Phải tính toán đầy đủ các chi phí thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Khi tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quyết toán công trình: Rà soát việc kê khai, nộp thuế, phí đối với các hoạt động khai thác tài nguyên và nghĩa vụ thuế đối với các nhà thầu (đặc biệt nhà thầu ngoại tỉnh). Trường hợp trong quyết toán công trình chưa bao gồm các loại thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp khoáng sản, đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài chính,... tính toán bổ sung đầy đủ các các loại thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho dự án để thực hiện ghi thu, ghi chi đảm bảo quy định.

- Chế độ cung cấp thông tin:

+ Quý 3/2020 (trước ngày 10/7/2020) cung cấp cho Cục Thuế: Danh sách các dự án, công trình xây dựng, địa điểm xây dựng, công suất, sản lượng, nguồn gốc đất, đá, cát san lấp phục vụ cho dự án, mã số thuế nhà thầu, giá trị nghiệm thu, quyết toán công trình... để theo dõi, quản lý thuế.

+ Từ quý 4/2020 trở đi (trước ngày 10 tháng đầu quý) cung cấp các thông tin nêu trên đối với các trường hợp cấp mới, gia hạn, bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

3.12. Công an tỉnh Quảng Ninh

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình, trao đổi thông tin, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

- Kịp thời xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc trốn thuế đối với hoạt động khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan đề nghị giải quyết; kịp thời chuyển hồ sơ, vụ việc qua điều tra, xác minh có sai phạm về thuế nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự để cơ quan Thuế xừ lý truy thu và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc đôn đốc, cưỡng chế đối với các trường hợp chây ỳ, nợ đọng tiền thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

- Phối hợp với Cục thuế và UBND cấp huyện trong việc đấu tranh, xử lý các hành vi mua bán hóa đom bất hợp pháp để hợp thức hóa tài nguyên khoáng sản khai thác trái phép.

3.13. Cục Quản lý thị trường

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản.

3.14. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan; thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại địa phương theo đúng quy định.

- Giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỳ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về trình tự thủ tục đầu tư của các dự án theo đúng quy định để chống thất thoát tài nguyên và các khoản thuế, phí.

- Tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường phối hợp với Chi cục Thuế địa phương trong việc quản lý thu thuế và đôn đốc nộp các khoản nợ đọng thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vào NSNN. Cụ thể:

+ Phối hợp rà soát, kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá, cát, vật liệu san lấp,...) có nguồn gốc hợp pháp sử dụng trong các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; đối với các trường hợp không chứng minh được nguồn gốc vật liệu khai thác hợp pháp, kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật.

+ Phối hợp với các sở, ngành và lực lượng chức năng thực hiện rà soát, kiểm tra hoạt động của các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách (không thuộc đối tượng thẩm tra phê duyệt quyết toán của cơ quan Nhà nước) có sử dụng vật liệu san lấp là cát, đất, đá, sỏi trong thi công các dự án đầu tư trên địa bàn do địa phương quàn lý để kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí đối với hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng vật liệu san lấp theo đúng quy định của pháp luật; nếu các đơn vị không thực hiện thì yêu cầu tạm dừng việc thực hiện dự án đến khi thực hiện đầy đủ các nội dung mới cho phép triển khai tiếp.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp huyện quản lý, trong đó thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và nguồn gốc vật liệu san lấp đưa vào công trình và các khoản nghĩa vụ tài chính đối với vật liệu san lấp theo quy định trên cơ Sở hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp. Trường hợp hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp chưa rõ ràng, đầy đủ thì có văn bản đề nghị cơ quan Thuế kiểm tra, xác minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với khối lượng vật liệu san lấp đã sử dụng cho dự án, công trình. Thực hiện kiến nghị người phê duyệt quyết toán giảm trừ hoặc loại khỏi giá trị quyết toán công trình đối với khối lượng vật liệu san lấp không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính (nộp thuế, phí) theo quy định.

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng:

++ Trong quá trình quản lý và giám sát đầu tư các dự án, khi sử dụng vật liệu san lấp yêu cầu các nhà thầu phải cung cấp nguồn gốc vật liệu rõ ràng, đúng chủng loại được phê duyệt và yêu cầu nhà thầu kê khai nộp thuế, phí theo quy định.

++ Cung cấp thông tin về số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, các khoản thanh toán từ nguồn NSNN cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT cho cơ quan Thuế để phục vụ cho công tác quản lý thuế trước khi chuyển hồ sơ thanh toán sang Kho bạc Nhà nước.

+ UBND xã, phường, thị trấn:

++ Rà soát các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý để phối hợp với Chi cục Thuế và các cơ quan liên quan yêu cầu chủ đầu tư các công trình xây dựng thực hiện nghĩa vụ thuế nếu có phát sinh hoạt động khai thác khoáng sản.

++ Thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý, trong đó thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và nguồn gốc vật liệu san lấp đưa vào công trình và các khoản nghĩa vụ tài chính đối với vật liệu san lấp theo quy định trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp. Trường hợp hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp chưa rõ ràng, đầy đủ thì có văn bản đề nghị cơ quan Thuế kiểm tra, xác minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với khối lượng vật liệu san lấp đã sử dụng cho dự án, công trình. Thực hiện kiến nghị người phê duyệt quyết toán giảm trừ hoặc loại khỏi giá trị quyết toán công trình đối với khối lượng vật liệu san lấp không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính (nộp thuế, phí) theo quy định.

+ Cử cán bộ phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong khai thác, vận chuyển, sử dụng khoáng sản, chấp hành các quy định pháp luật về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn khi có yêu cầu phối hợp từ cơ quan Tài nguyên và Môi trường hoặc từ các cơ quan có thẩm quyền.

- Chế độ cung cấp thông tin:

+ Quý 3/2020 (trước ngày 10/7/2020) cung cấp cho Cục Thuế: Danh sách các đơn vị có hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn làm cơ sở cho việc đối chiếu, phân tích hồ sơ khai thuế, khai thác nguồn thu; danh mục công trình, tên chủ đầu tư đã được cấp phép xây dựng nơi có công trình xây dựng để quản lý thu thuế theo quy định.

+ Từ quý 4/2020 trở đi (trước ngày 10 tháng đầu quý) cung cấp các thông tin nêu trên đối với các trường hợp bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

- Chỉ đạo Chi cục Thuế địa phương:

+ Cung cấp kịp thời tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp cho Ban Quản lý dự án để xem xét, lựa chọn đơn vị tham gia chỉ định thầu, đấu thầu.

+ Phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, tiêu thụ vật liệu xây dựng và việc kê khai, nộp thuế tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật về thuế đối với những trường hợp mua bán vật liệu xây dựng không có hóa đơn, chứng từ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở ban ngành, UBND các địa phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đúng Kế hoạch này. Giao Cục Thuế tỉnh là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện.

2. Chế độ báo cáo:

- Định kỳ 06 tháng: Trước ngày 10 tháng 7 hằng năm, các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi Cục Thuế tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 7 hằng năm.

- Báo cáo năm: Trước ngày 10 tháng 01 năm sau, các sở, ban, ngành, UBND các địa phương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 01 năm sau.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, hoặc phát sinh vấn đề mới, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh đến cơ quan chủ trì để tổng hợp và đề xuất trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực TU, HĐND tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Các Sở: TN & MT; Xây dựng; Thông tin truyền thông; Tài chính; KHĐT; Công thương; Giao thông vận tải;
- Ban QL KKT; Ban XT & HTĐT;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT;
- Ban QLDA ĐTXD các CTDD & CN;
- Công an tỉnh; Cục QLTT;
- UBND các huyện, TX, TP;
- V0-V4, TM, CN, XD, TH;
- Lưu: VT, TM4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2020 về nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phục vụ quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


106

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139