Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn liên ngành 1361/HDLN:TC-CA năm 2008 về miễn thu và thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân do tỉnh Thanh Hoá ban hành

Số hiệu: 1361/HDLN-TC-CA Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Văn Bính, Ngô Đình Chén
Ngày ban hành: 27/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

LIÊN NGÀNH
SỞ TÀI CHÍNH–CÔNG AN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/HDLN:TC-CA

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 6 năm 2008

 

HƯỚNG DẪN

VỀ MIỄN THU VÀ THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 và Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân (CMND);

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú, cấp CMND;

Căn cứ Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh; Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc miễn một số loại phí, lệ phí;

Sở Tài chính và Công an tỉnh Thanh Hoá thống nhất hướng dẫn thực hiện việc miễn thu và thu lệ phí đăng ký cư trú và cấp CMND như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THU LỆ PHÍ 

1. Về lệ phí đăng ký cư trú (là lệ phí hộ khẩu theo quy định trước đây). 

- Các trường hợp trước đây chưa được cấp sổ hộ khẩu do không xác định được nơi đăng ký đăng ký thường trú hoặc đã đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp sổ hộ khẩu, nay được cấp sổ hộ khẩu mới theo Luật Cư trú. 

- Các trường hợp chuyển nơi đăng ký ra ngoài thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ra ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và được cấp sổ hộ khẩu mới (trừ trường hợp chuyển cả hộ gia đình); 

- Tách sổ hộ khẩu; 

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ; 

- Con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; 

- Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

- Hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; 

- Công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Uỷ ban Dân tộc; 

- Đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà… và các trường hợp xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

2. Về lệ phí cấp CMND.

- Cấp mới CMND;

- Cấp đổi CMND do hết thời hạn sử dụng theo quy định (quá 15 năm kể từ ngày cấp). 

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ; 

- Con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; 

- Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; 

- Công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Uỷ ban Dân tộc.

II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC MIỄN THU LỆ PHÍ:

1. Về lệ phí đăng ký cư trú (là lệ phí hộ khẩu theo quy định trước đây). 

- Cấp đổi, cấp lại do sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất, do chuyển cả hộ ra ngoài phạm vi đăng ký cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (kể cả trong và ngoài phạm vi cấp tỉnh); 

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; 

- Và các trường hợp khác ngoài quy định tại Điểm 1; Phần I nêu trên. 

2. Về lệ phí cấp CMND. 

- Cấp lại, cấp đổi CMND do bị mất, hư hỏng không sử dụng được; 

- Thay đổi các nội dung ghi trong CMND; 

- Và một số trường hợp khác ngoài quy định tại Điểm 2; phần 1 nêu trên.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC.

1. Mức thu lệ phí. 

Thực hiện theo mức thu quy định tại Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh (mức thu trước đây).

2. Lệ phí cấp CMND không bao gồm tiền chụp ảnh của người được cấp CMND. Khi có yêu cầu, cơ quan Công an tổ chức chụp ảnh và thu tiền ảnh (kể cả trường hợp được miễn) của đối tượng cấp CMND. Giá tiền chụp ảnh không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm đó (hiện tại thu theo mức quy định tại Văn bản số 470/STC/QLNS-GC ngày 28/3/2006 của Sở Tài chính).

3. Trường hợp đối tượng được cấp CMND có mang theo ảnh đúng quy định, thì cơ quan cấp CMND sử dụng ảnh của công dân đem đến không phải chụp ảnh lại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Căn cứ Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn Luật có liên quan, khi xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, Công an tỉnh lập dự toán mục kinh phí cấp bù đối với việc đăng ký cư trú và cấp CMND do thực hiện chính sách miễn thu lệ phí, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

2. Những nội dung khác có liên quan mà không hướng dẫn tại văn bản này thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh; Văn bản hướng dẫn liên ngành số 2743/LN/TC-CT-KBNN ngày 04/10/2007 giữa Sở Tài chính - Cục Thuế - Kho bạc Nhà nước tỉnh và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. 

3. Thời điểm thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/7/2008. 

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, chưa rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Công an tỉnh để xem xét và hướng dẫn giải quyết ./.

 

KT.GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bính

KT.GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ngô Đình Chén

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh: Để b/c;
- Thường trực UBND tỉnh: Để b/c; 
- Cục thuế Thanh Hoá: Để phối hợp; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh: Để phối hợp; 
- UBND các huyện, thị xã, Thành phố: Để chỉ đạo; 
- Phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã, TP: Để thực hiện; 
- Công an các huyện, thị xã, Thành phố: Để thực hiện; 
- Lưu: NS-VP Sở TC, PV11 (PC13) CA tỉnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn liên ngành 1361/HDLN:TC-CA năm 2008 về miễn thu và thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân do tỉnh Thanh Hoá ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.841

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123