Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 36/CT-UB năm 1990 về chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 36/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 18/09/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 36/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 1990

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỐNG THẤT THU THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

Qua báo cáo của Chi cục Thuế Công thương nghiệp thành phố, 6 tháng đầu năm 1990 số thuế thu đạt 80,606 tỷ; so với kế hoạch 6 tháng đạt 98%; so với cùng kỳ năm trước tăng 90,3% trong đó thuế hàng hóa tăng 194%, thuế doanh nghiệp và lợi tức tăng 73%, thuế trước bạ tăng 169%. Thuế thu tăng 90,3% so cùng kỳ năm trước, trong khi giá trị tổng sản lượng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chỉ tăng 3,5%, chỉ số giá cả chung chỉ tăng 9,4% cho thấy công tác thu thuế ngày càng tốt hơn, tiếp cận gần hơn vào các đối tượng chịu thuế, đưa vào diện quản lý thu thuế nhiều hơn, thuế thu ngày càng gần với doanh số thực tế. Tuy nhiên, ở một số đối tượng, tình trạng thất thu thuế vẫn tồn tại phổ biến mà mấy năm nay cơ quan thuế chưa khắc phục được; đó là :

1/ Các hộ kinh doanh lớn ngành hàng ăn uống cao cấp, nhà hàng mini, các hộ bán buôn hàng ngoại.

2/ Tư thương dưới dạng sử dụng tay nghề của các tổ chức kinh tế - xã hội chủ nghĩa.

Vấn đề này từ tháng 5/1989, Ủy ban nhân dân thành phố đã lập một Đoàn kiểm tra do đồng chí Chi Cục phó Chi Cục Thuế làm trưởng đoàn để khảo sát thực tế. Sau khi xem xét báo cáo của đoàn kiểm tra; ngày 13/10/1989 Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định số 451/QĐ-UB giao cho ngành thuế thực hiện việc kiểm tra thu thuế các hình thức sử dụng tư thương trong các tổ chức kinh tế - xã hội chủ nghĩa; những trường hợp sử dụng tư thương không đúng tinh thần quyết định số 183/QĐ-UB ngày 6/7/1988 của Ủy ban nhân dân thành phố thì thu thuế như hộ cá thể. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi Cục Thuế, hiện nay có trên 4.000 hộ tư thương trá hình dưới dạng sử dụng tay nghề gây thất thu thuế trong 6 tháng đầu năm 1990 hàng chục tỷ đồng.

3/ Các đại lý; đến nay toàn thành phố có khoảng 5.000 đại lý nhưng một số đông là núp dưới bảng hiệu “đại lý” để tư doanh trốn thuế.

Ngày 9/10/1989, Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 4438/UB-TM và Chi Cục Thuế có hướng dẫn số 808/CCT quy định chế độ đại lý và quản lý thu thuế đối với đại lý. Nhưng qua kết quả thực hiện thu thuế 6 tháng đầu năm 1990, Chi Cục Thuế đánh giá thật thu khoảng 3 tỷ đồng thuế.

4/ Các Xí nghiệp hợp doanh, xí nghiệp đời sống. Các đơn vị này về mặt chính sách được nhiều chiếu cố, ưu đãi nhưng một số đơn vị vẫn không chấp hành tốt việc nộp thuế; một số lớn lại che chắn cho tư nhân hoạt động trốn thuế.

5/ Các hộ kinh doanh vàng bạc. Đối với các cửa hàng có hợp tác với tư nhân của các Cửa hàng kinh doanh vàng bạc quận huyện, Ủy ban nhân dân thành phố có Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 14/3/1990 quy định mức nộp lợi nhuận tối thiếu bằng mức thuế của cửa hàng tư nhân, tương đương. Đối với các cửa hàng vàng bạc tư nhân thuộc diện quản lý thuế của cơ quan thuế, theo báo cáo của Chi Cục Thuế hiện nay thất thu thuế 1.500 cửa hàng, điểm bán vàng bạc.

Để khắc phục tình trạng thất thu thuế nói trên; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị triển khai chống thất thu thuế trong những tháng cuối năm 1990 chuẩn bị điều kiện cho việc thực hiện luật thuế mới theo các nội dung sau đây :

1- Chủ trương : Chống thất thu thuế tập trung vào các đối tượng trọng điểm, không làm tràn lan; làm đến đâu cuốn chiếu đến đó, không dây dưa, không kéo dài trên tinh thần công khai, dân chủ, đúng mực, phù hợp thực tiễn.

2- Các đối tượng tập trung chống thất thu thuế :

1/ Các hộ kinh doanh ngành hàng ăn uống cao cấp, nhà hàng mini, các hộ bán buôn hàng ngoại.

2/ Các hộ tư thương dưới dạng sử dụng tay nghề của các tổ chức kinh tế - xã hội chủ nghĩa : phải thực hiện đúng quyết định 183/QĐ-UB không được khoán nộp mà phải mở đủ sổ sách, chứng từ, hóa đơn theo quy định của cơ quan thuế, nộp thuế theo đúng luật thuế mới ban hành kể từ 01/10/1990. Nếu không thực hiện đúng như trên thì kiên quyết chuyển sang kinh doanh cá thể và thu thuế như hộ cá thể.

3/ Các đại lý : Đưa vào diện thu thuế tất cả các trường hợp đại lý không đúng tinh thần quy định trong văn bản số 4438/UB-TM ngày 9/10/1989 của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn số 808/CCT ngày 16/10/1989 của Chi Cục Thuế.

4/ Đưa vào diện quản lý, kiểm tra và thu thuế tất cả các Xí nghiệp hợp doanh, xí nghiệp đời sống.

5/ Kiểm tra và thu thuế tất cả các hộ kinh doanh vàng bạc tư nhân trên địa bàn thành phố. Đối với các cửa hàng có hợp tác với tư nhân của các Cửa hàng kinh doanh vàng bạc quận huyện thì cơ quan thuế cùng với Cửa hàng kinh doanh vàng bạc quận huyện bàn bạc và thống nhất mức nộp thuế, trường hợp chưa thống nhất thì báo cáo với Ủy ban nhân dân quận huyện và Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

3- Những biện pháp chủ yếu :

1/ Thực hiện việc phối hợp giữa cơ quan thuế với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương; trong đó cơ quan thuế chịu trách nhiệm chính. Các quận huyện thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế (đại diện Phòng Thuế làm thường trực) để xây dựng những Tổ công tác kiểm tra đến đâu quyết định mức thuế đến đó và kiến nghị giải quyết các trường hợp đơn vị kinh tế không thực hiện đúng các văn bản pháp quy của thành phố trong việc sử dụng tư thương, sử dụng tay nghề, sử dụng đại lý v.v…

2/ Chuẩn bị dư luận quần chúng đề phòng bọn xấu tung tin xuyên tạc. Chi Cục Thuế cùng các cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên huấn chuẩn bị nội dung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa phạm vi của đợt chống thất thu thuế; đồng thời hết sức chú ý đến việc chống thất thu thuế, trong những tháng cuối năm 1990 chỉ khoanh vào những đối tượng đã nêu ở trên, không làm tràn lan ảnh hưởng đến hoạt động chung của xã hội.

3/ Trong quá trình chống thất thu thuế, thực hiện việc chống tiêu cực trong nội bộ ngành thuế; kiên quyết xử lý và đưa ra khỏi ngành thuế những phần tử thoái hóa, lạc hậu; đồng thời bổ sunbg những cán bộ tốt, có năng lực cho ngành thuế.

4/ Kiên quyết xử lý nghiêm khắc và triệt để theo đúng pháp luật các trường hợp kinh doanh ẩn lậu thuế, các trường hợp chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

5/ Toàn bộ kinh phí cho đợt chống thất thu thuế trong những tháng cuối năm 1990 do cơ quan thuế đài thọ.

Căn cứ Chỉ thị này, Chi Cục Thuế tổ chức triển khai, tổng hợp và báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân thành phố. Quá trình thực hiện gặp khó khăn yêu cầu báo cáo kịp thời.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 36/CT-UB năm 1990 về chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66