Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 31/2001/CT-UB về tăng cường quản lý, đôn đốc thu nộp vào ngân sách Nhà nước khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 31/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 03/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐÔN ĐỐC THU NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHU VỰC THUẾ CÔNG THƯƠNG NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

Căn cứ Chỉ thị số 15/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2001 và Chỉ thị số 09/2001/CT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý chống thất thu thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ  ngoài quốc doanh.

Theo số liệu báo cáo của ngành thuế, kết quả thu ngân sách 10 tháng năm 2001 khối Chi cục thuế quận, huyện đạt 89,56% dự toán năm và bằng 118,28% so cùng kỳ, đây là kết quả khả quan. Số thu tăng khá chủ yếu do có sự thay đổi bổ sung chính sách về đất đai làm cho khu vực này có sự chuyển dịch, biến động mạnh dẫn đến các loại thu có liên quan đến đất đai như tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ... tăng nhiều.

Tuy nhiên, số thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt còn thấp, kết quả thu 10 tháng chỉ đạt 75,35% dự toán Pháp lệnh, đạt 71,97% so dự toán phấn đấu và chỉ tăng 5,1% so cùng kỳ.

Để thực hiện tốt các Chỉ thị trên và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu thuế nhất là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh nhằm đảm bảo cân đối thu chi ngân sách địa phương nhất là quận, huyện. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan trên địa bàn kết hợp với cơ quan thuế tăng cường đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp quản lý, chống thất thu ngân sách hai tháng cuối năm nhằm hoàn thành dự toán phấn đấu thu ngân sách năm 2001./.

 


Nơi nhận :
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Sở Tài chính - Vật giá thành phố
- Cục Thuế thành phố
- UBND các quận, huyện
- VPHĐ-UB : CPVP, tổ TM, TH
- Lưu (TH)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 31/2001/CT-UB về tăng cường quản lý, đôn đốc thu nộp vào ngân sách Nhà nước khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.587

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115