Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/2002/CT-UB thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định 57/2002/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 25/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 02/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2002/CT-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH PHÍ VÀ LỆ PHÍ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2002/NĐ-CP NGÀY 03/6/2002CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Ngày 11/6/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/2002/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ/CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về phí và lệ phí có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần lập lại trật tự, kỷ cương về quản lý thu phí, lệ phí. Trong quá trình thực hiện đòi hỏi phải thay đổi, cải tiến một số thủ tục, khắc phục những tồn tại để đảm bảo cho các hoạt động có thu phí, lệ phí được thuận tiện, thông suốt.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Pháp lệnh phí và thu phí, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP và triển khai kịp thời Chỉ thị số 13/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành Thành phố và UBND các Quận, huyện tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

1- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Quận, huyện thực hiện ngay việc rà soát lại các khoản phí, lệ phí đang thu tại ngành, quận, huyện mình, đối chiếu với danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP để phân loại báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố để xử lý như sau:

- Loại phí, lệ phí nào không có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí thì không được phép thu. Cơ quan, đơn vị nào ban hành loại phí, lệ phí này phải ra ngay văn bản quy định bãi bỏ. Tổ chức, cá nhân đang thực hiện thu và thực hiện kê khai quyết toán toàn bộ số tiền phí, lệ phí đã thu được với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành;

- Loại phí, lệ phí nào mới có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí nhưng chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chưa được phép thu;

- Loại phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí, đã có văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới;

Sở Tài chính - Vật giá có kế hoạch tổ chức triển khai và hướng dẫn mẫu biểu để các Sở, ngành và quận huyện rà soát, phân loại các loại phí, lệ phí đang áp dụng về mức thu, tỷ lệ để lại, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; xác định rõ phí thuộc ngân sách nhà nước và phí không thuộc ngân sách nhà nước.

2- Thành lập Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ, thành phần gồm các đồng chính lãnh đạo: Cục thuế Hà Nội, Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước Hà Nội; các đồng chí Trường phòng nghiệp vụ, chuyên quản liên quan của Sở Tài chính - Vật giá và  Cục thuế Hà Nội.

Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP có nhiệm vụ:

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí ở các cơ sở;

- Kịp thời phản ánh những vướng mắc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định về phí, lệ phí;

- Định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Pháp lệnh và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định về phí, lệ phí;

3- Các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan tuyên truyền của Thành phố: Sở Văn hoá thông tin, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế & Đô thị có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Pháp lệnh và Nghị định sô 52/2002/CP của Chính phủ về phí và lệ phí. Kịp thời biểu dương những việc làm, những đơn vị thực hiện tốt; phát hiện và đưa ra công luận những hiện tượng, trường hợp vi phạm Pháp lệnh và Nghị định số 52/2002/CP của Chính phủ về phí và lệ phí.

4- Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải niêm yết, thông báo công khai tại điểm thu những quy định về thu phí, lệ phí như: tên phí, lệ phí, đối tượng áp dụng; đối tượng miễn giảm; mức thu; thời gian áp dụng thu (nếu có); quy trình, thủ tục thu nộp; thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về phí, lệ phí,... để thuận tiện trong thực hiện và làm cơ sở cho hoạt động giám sát của tổ chức quần chúng và nhân dân.

5- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và người đứng đầu các đơn vị thu phí, lệ phí có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng báo cáo về Sở Tài chính - Vật giá (qua Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP) để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, cơ quan., đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính - Vật giá để báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K//T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/2002/CT-UB thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định 57/2002/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.224

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64