Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/1999/CT-UB tăng cường công tác quản lý phí, lệ phí do tỉnh Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 25/1999/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cần Thơ Người ký: Bùi Hữu Trí
Ngày ban hành: 22/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/1999/CT-UBT

Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 1999

 

CHỈ THỊ

"VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ"

Thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ, trong thời gian qua các ngành, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý phí, lệ phí đạt kết quả khá tốt, góp phần tăng thu vào ngân sách. Tuy nhiên, trong công tác quản lý các loại phí, lệ phí cũng còn những tồn tại, hạn chế như: một số loại phí thu đã không được phép thu nhưng có địa phương còn thu, việc sử dụng chứng từ, biên lai thu chưa đúng quy định, chiếm dụng trái phép các khoản phí, việc ghi thu và điều tiết cho các cấp ngân sách chưa đúng quy định v.v..

Để chấn chỉnh công tác quản lý các loại phí, lệ phí đảm bảo tập trung và thống nhất nguồn thu vào ngân sách nhà nước, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh, các huyện tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

1- Giám đốc Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đang áp dụng thu các khoản phí, lệ phí phải tiến hành rà soát, đối chiếu với danh mục phí, lệ phí được quy định tại Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo phụ lục số1, phụ lục số 2; qua rà soát các loại phí, lệ phí đang thu không nằm trong danh mục, trái thẩm quyền hoặc trái pháp luật thì phải đình chỉ và ra quyết định bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2000 và quyết toán đăng nộp số tiền phí, lệ phí đã thu được vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

2- Loại phí, lệ phí do các cơ quan nhà nước và tổ chức khác (ngoài cơ quan Thuế) kể cả Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thu các loại phí, lệ phí phải đăng ký, kê khai việc thu phí, lệ phí với cơ quan thuế cùng cấp để được nhận biểu mẫu, biên lai thu do Bộ Tài chính phát hành.

3- Từ năm 2000, để đảm bảo quản lý thống nhất mức thu và đăng nộp, điều tiết đúng quy định, việc thu một số loại phí thông qua đấu thầu trong năm, người trúng thầu có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định và nộp số tiền trúng thầu vào ngân sách nhà nước. Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành quy chế đấu thầu và quản lý thu phí xã, phường, thị trấn thuộc danh mục được ban hành không trái với Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ.

Trường hợp mức giá thu từng loại phí, lệ phí đang áp dụng không còn phù hợp, cơ quan đơn vị có văn bản đề xuất mức giá cụ thể từng loại phí, lệ phí trình UBND tỉnh.

4- Các loại biên lai thu phí, lệ phí do Cục Thuế in ấn, phát hành và chỉ được cấp cho cơ quan, đơn vị được phép thu phí, lệ phí. Các tổ chức, cá nhân kể cả xã, phường, thị trấn đều phải cấp chứng từ thu phí, lệ phí cho người nộp tiền theo quy định của Bộ Tài chính. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí không sử dụng chứng từ hoặc sử dụng chứng từ không đúng quy định hiện hành.

5- Giao Cục trưởng Cục Thuế phối hợp Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn chế độ thu, nộp, sử dụng số tiền thu phí, lệ phí và tỷ lệ điều tiết cho các cơ quan, đơn vị kể cả phường, xã, thị trấn theo đúng Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ truởng cơ quan Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thị xã Vị Thanh, các huyện; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND
- Thành viên UBND tỉnh
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh
- UBND TPCT, thị xã Vị Thanh
các huyện.
- Các cơ quan TW đóng tại tỉnh
- UBMTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh
- Báo, đài
- Lưu VP (HC, NCTH)
CT-UBT16129NV02

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
P.CHỦ TỊCH
Bùi Hữu Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/1999/CT-UB tăng cường công tác quản lý phí, lệ phí do tỉnh Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.096
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70