Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 24/CT-UB-KT năm 1995 về tập trung thu thuế đất còn đọng năm 1994 và phát sinh năm 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 24/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 29/05/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 24/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG THU THUẾ ĐẤT CÒN ĐỌNG NĂM 1994 VÀ PHÁT SINH NĂM 1995.

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, cuối năm 1994 số thuế đọng nhà đất là 21.787 triệu đồng, số thuế của mỗi hộ không lớn, nhưng số hộ để nợ đọng rất lớn, 4 tháng đầu năm 1995, thu nợ đọng 1994 và thuế phát sinh năm 1995 chỉ có 7.970 triệu đồng, đạt 15% số kế hoạch (53 tỷ).

Để đưa chế độ thu nộp thuế đất vào nề nếp, thực hiện theo đúng quy định của pháp lệnh về thuế nhà đất, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Ủy ban nhân dân quận, huyện :

- Chỉ đạo Chi Cục Thuế quận huyện kết hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã kiểm tra việc phát và thu hồi tờ khai tính thuế đất cho tổ chức, cá nhân có trên địa bàn. Việc thu hồi tờ khai phải xong trước 15/6/1995.

- Giao chỉ tiêu thu thuế đất cho Ủy ban nhân dân phường, xã và Ủy ban nhân dân phường, xã chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, thu thuế đất trên địa bàn phường, xã mình, kiểm tra việc thực hiện của Đội thuế phường, xã. Đội thu thuế phường, xã phải báo cáo kết quả thu số thuế cho Ủy ban nhân dân phường, xã theo định kỳ.

- Đối với tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa, chay ỳ việc kê khai diện tích tính thuế đất hoặc việc nộp thuế đất, Chi Cục Thuế cung cấp hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo ngành tư pháp xem xét, xử lý theo pháp luật.

2/ Cục Thuế thành phố chỉ đạo Chi Cục Thuế quận, huyện :

- Tính thuế, lập bộ thuế nhà đất năm 1995 xong trong tháng 6/1995, viết giấy báo nộp thuế cho tổ chức, cá nhân để kịp thời nộp thuế đất còn đọng và số thuế phát sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường, xã trong công tác tổ chức và hướng dẫn nghiệp vụ cho Đội thu thuế phường xã kết hợp với biện pháp vận động thuyết phục giáo dục của các đoàn thể quần chúng để thu dứt điểm thuế nhà đất phát sinh trong năm 1995 và nợ đọng.

- Lập hồ sơ đầy đủ đối với số ít tổ chức, cá nhân cố tình không chịu làm nghĩa vụ nộp thuế trình Ủy ban nhân dân quận, huyện có biện pháp xử lý.

Cục trưởng Cục Thuế thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị này và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 24/CT-UB-KT năm 1995 về tập trung thu thuế đất còn đọng năm 1994 và phát sinh năm 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251