Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 24/2005/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 12/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2005/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH THUẾ ĐẾN NĂM 2010.

Để góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động thực hiện thắng lợi hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Chính trị đã thông qua Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 phê duyệt chương trình cụ thể để thực hiện Chiến lược nói trên.

Nhằm đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các Sở ban ngành, quận-huyện thực hiện thành công Chiến lược cải cách thuế từ nay đến năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho Thủ trưởng các Sở ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức thực hiện các nội dung sau :

1. Cục Thuế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục Hải quan thành phố là các cơ quan trực tiếp đến công tác quản lý ngân sách có kế hoạch triển khai của từng ngành; phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành, quận-huyện để tổ chức thực hiện Chiến lược cải cách thuế theo Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1629/QĐ-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Kế hoạch cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010 theo đúng lộ trình đã đề ra.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Thương mại, Công an thành phố, Sở Tư pháp, Chi cục Quản lý thị trường thành phố trong việc cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh, tăng cường kiểm tra việc thành lập Doanh nghiệp và thực hiện có hiệu quả công tác hậu kiểm, kiểm tra hoạt động của Doanh nghiệp sau khi được cấp đăng ký kinh doanh để kịp thời phát hiện, xử lý đối với các đối tượng có dấu hiệu vi phạm, bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

3. Sở Thương mại phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong việc cung cấp thông tin liên quan đến các Văn phòng đại diện, Chi nhánh, thương nhân nước ngoài tại thành phố; cung cấp bản sao giấy phép hoạt động, quảng cáo, xúc tiến thương mại đã được Sở cấp để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý và thu thuế.

Sở Thương mại, Chi cục Quản lý thị trường thành phố gắn việc chống buôn lậu với việc chống trốn thuế, lậu thuế. Tăng cường phối hợp cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin, kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, trốn thuế, lậu thuế.

4. Công an thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế… của các doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài để thu hồi các khoản tiền thuế bị thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh điều tra các vụ án trốn thuế, gian lận về thuế đã được phát hiện để đưa ra xét xử trước pháp luật nhằm giáo dục, răn đe các trường hợp khác. Xem xét đình chỉ hoặc tạm đình chỉ thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có văn bản đề nghị chính thức của Cục Thuế thành phố.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu cung cấp các thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện trích, chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và lệnh thu của cơ quan thuế.

6. Sở Văn hóa và Thông tin phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp bản sao toàn bộ các giấy phép đã cấp về sản xuất băng, đĩa nhạc, băng đĩa hình, sản xuất phim ảnh, hoạt động biểu diễn nghệ thuật để cơ quan thuế quản lý thu thuế. Từ chối cấp phép hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với cá nhân, tổ chức vi phạm Luật Thuế theo đề nghị của cơ quan thuế.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin để đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu liên quan đến đất đai vào ngân sách Nhà nước.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan thuế thực hiện các tiết học, sinh hoạt ngoại khóa đối với các Trường tiểu học, trung học trên địa bàn thành phố để giới thiệu các kiến thức chung về thuế, giúp cho thế hệ trẻ hiểu được nghĩa vụ và quyền lợi của công dân trong thực hiện pháp luật về thuế. Cung cấp danh sách các Trường, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngoài giờ để cơ quan thuế có biện pháp quản lý thu thuế.

9. Các Hội đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp phối hợp với cơ quan thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách pháp luật về thuế đến các thành viên, hội viên để từng bước nâng cao tính tự giác tuân thủ Pháp luật thuế.

10. Đài Truyền hình, Đài tiếng nói nhân dân thành phố và các Báo của thành phố phối hợp với cơ quan thuế mở chuyên mục về thuế để tuyên truyền giáo dục về các chính sách thuế làm cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ

pháp luật thuế và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế. Biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời phê phán mạnh mẽ các hiện tượng vi phạm pháp luật về thuế.

11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phường-xã trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc chỉ đạo tổ chức quản lý thu, chống thất thu thuế, ủy nhiệm thu thuế.

Căn cứ Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố, giao trách nhiệm Cục trưởng Cục Thuế thành phố chủ động phối hợp với các sở-ngành, quận-huyện có các Quy chế phối hợp cụ thể trên từng lĩnh vực để triển khai thực hiện kế hoạch hành động hàng năm theo lộ trình đã đề ra về thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết và định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ, kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Thường trực UBND. TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể TP;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM;
- Chi cục Quản lý thị trường thành phố;
- Các Hội đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp,
Hội nghề nghiệp;
- Báo Đài thành phố;
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH;
- Lưu (TM/O) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Hữu TínVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 24/2005/CT-UBND ngày 12/09/2005 thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.667

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!