Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 24/1998/CT-UB-KT về thu tiền thuê đất đối với các tổ chức trong nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 24/1998/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Chí
Ngày ban hành: 15/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 24/1998/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THU TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 1998.

Căn cứ Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất ; Nghị định số 85/CP quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất ; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chánh, Tổng Cục Địa chính ;

Để thu kịp thời số tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước, đưa công tác quản lý và thu tiền thuê đất vào nề nếp, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo :

1. Các doanh nghiệp của Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, Công ty cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn và các tổ chức kinh doanh khác đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh đã có quyết định hoặc chưa có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố cho thuê đất, có trách nhiệm đến Chi Cục thuế quận-huyện nơi có cơ sở của đơn vị để đăng ký kê khai nộp tiền thuê đất.

Đơn vị nào không đến kê khai, Chi Cục thuế được căn cứ vào tờ kê khai tình hình sử dụng đất của tổ chức, cá nhân năm 1996 hoặc căn cứ vào diện tích và vị trí đất của đơn vị đã kê khai tính thuế đất để tính tiền thuê đất cho năm 1998 và truy thu năm 1996-1997 (nếu có).

Khi có quyết định cho thuê đất chính thức của Ủy ban nhân dân thành phố và hợp đồng thuê đất của Sở Địa chính, ngành Thuế sẽ căn cứ diện tích đất thuê, thời gian thuê để tính bổ túc hoặc bù trừ vào tiền thuê đất của năm sau.

2. Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn phối hợp với Chi Cục Thuế quận-huyện tổ chức phát và hướng dẫn tờ kê khai đăng ký nộp tiền thuê đất cho các đơn vị sản xuất kinh doanh kể cả doanh nghiệp tư nhân thuộc địa bàn phường-xã mình.

3. Cục Thuế thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo Chi Cục Thuế quận-huyện tiếp nhận tờ khai, phân đối tượng để tính tiền thuê đất hoặc thuế nhà đất, phát thông báo thu tiền thuê đất hoặc thuế nhà đất cho đơn vị.

4. Các ngành : Sở Địa chính, Sở Tài chính, Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước có trách nhiệm cùng với Cục Thuế thực hiện công tác thu tiền thuê đất như Thông tư 70/TC-QLCS đã quy định.

5. Đối với những đơn vị cố tình dây dưa, chây ỳ không chịu nộp tiền thuê đất và tiền phạt, khi có văn bản chính thức của cơ quan thuế, ngân hàng phải thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi ngân hàng của đơn vị để nộp tiền thuê đất, tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước.

6. Ủy ban nhân dân quận-huyện hỗ trợ kinh phí cho Chi Cục Thuế quận-huyện và phường-xã trong công tác kê khai đăng ký nộp tiền thuê đất của đơn vị sản xuất kinh doanh ; chi bình quân cho tờ khai của một đơn vị hoàn tất tính tiền thuê đất được là 2.000 đồng ; Cục Thuế thành phố hướng dẫn chi tiết chi phí cho công tác này.

Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện, các sở-ban-ngành và các đơn vị sản xuất kinh doanh (nêu ở điểm 1) có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- UBND các Quận-Huyện
- Các Sở-Ban-Ngành, Đoàn thể TP
- VPUB : CPVP, các Tổ TH, TM
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chí

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 24/1998/CT-UB-KT về thu tiền thuê đất đối với các tổ chức trong nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.269
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168