Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh công tác thu phí sử dụng đường bộ từ xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An

Số hiệu: 22/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 23/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/CT-UBND

Long An, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ TỪ XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, góp tăng thêm nguồn kinh phí thực hiện duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông, tuy nhiên tỷ lệ thu đạt được còn rất thấp, do một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu phí, thiếu kiểm tra, giám sát, các xã, phường chưa tổ chức triển khai đồng loạt, chưa có phương án tổ chức thu thống nhất, chưa triển khai kịp thời việc thành lập các đội, điểm thu phí; Công tác tuyên truyền chưa được quan tâm nên người dân chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc sử dụng phí đường bộ, nhất là đối với người dân ở các xã vùng sâu.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Nhà Nước về việc thu phí sử dụng đường bộ tạo thêm nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ, giữ gìn cầu đường êm thuận, phục vụ giao thông thông suốt, trật tự, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ngành chức năng của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch và phân công cụ thể cho các bộ phận chức năng:

- Rà soát kỹ các đối tượng chịu phí để đưa vào danh sách và tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với phương tiện xe mô tô trên địa bàn; không để bỏ sót đối tượng nộp phí.

- Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn phí;

- Đôn đốc các xã, phường, thị trấn:

+ Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến người dân biết về quyền, nghĩa vụ và thời gian nộp phí theo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh và hướng dẫn số 1515/HD-STC ngày 30/5/2013 của Sở Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Thành lập các đội, điểm thu phí và tổ chức thu từ ấp, tổ cho đến từng hộ gia đình.

+ Tổ chức, quản lý nguồn thu Quỹ bảo trì đường bộ, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

2. Công an tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền cho các chủ phương tiện tham gia giao thông về việc nộp phí sử dụng đường bộ để nhân dân biết chấp hành đúng chủ trương của Nhà Nước.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh căn cứ vào quy định hiện hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến đến nhân dân biết về quyền và nghĩa vụ, thời gian nộp phí sử dụng đường bộ hàng năm.

Giao Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh đôn đốc, nhắc nhở các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Quỹ BTĐB tỉnh Long An;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo Long An;
- Đài Phát thanh và TH tỉnh:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, QuyBTĐB, Th
(VB điện tử và VB giấy)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh công tác thu phí sử dụng đường bộ từ xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.836

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117