Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 09/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2006/CT-UBND

Tân An, ngày 09 tháng 11 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỐNG THẤT THU THUẾ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong những năm gần đây, lĩnh vực hoạt động xây dựng có chiều hướng phát triển rất mạnh trên địa bàn tỉnh; nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh tham gia vào hoạt động xây dựng ngày càng tăng và đã góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh cũng như góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn phát sinh nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hành nghề trong lĩnh vực xây dựng (gồm thi công xây dựng, cửa hàng kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất v v…) không thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế, biểu hiện qua các mặt như: kinh doanh không đăng ký, không xuất hóa đơn bán hàng, không kê khai nộp thuế, tránh né việc kê khai công trình tự xây dựng, . . . . nhằm mục đích để trốn thuế. Việc làm này đã tạo ra tình trạng thất thu ngân sách Nhà nước và mất công bằng hợp lý trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật giữa các đối tượng nộp thuế.

Từ thực trạng nêu trên, để tăng cường quản lý hoạt động xây dựng và chống thất thu ngân sách Nhà nước ở lĩnh vực xây dựng và thực thi đúng pháp luật về thuế; UBND tỉnh Long An chỉ đạo các ngành, UBND các cấp thực hiện tốt một số công tác, như sau:

1/- Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ trì phối hợp cùng với Sở Xây dựng, Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể các thủ tục kê khai về xây dựng, hành nghề xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng của các tổ chức và cá nhân kinh doanh có hoạt động xây dựng, trên tinh thần vừa đảm bảo được công tác quản lý nhà nước về xây dựng vừa quản lý thu đúng, đủ, kịp thời các loại thuế, chống thất thu thuế trong hoạt động xây dựng.

2/- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các ban ngành và UBND xã, phường, thị trấn, phối hợp tổ chức quản lý thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có kinh doanh hành nghề xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đối tượng hành nghề xây dựng, kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, . . . mà không thực hiện đăng ký kinh doanh, không kê khai nộp thuế hoặc gian lận về thuế trong hoạt động xây dựng.

3/- Cơ quan thuế các cấp tăng cường quản lý đối với các tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh hành nghề xây dựng; thường xuyên kiểm tra, xác định đầy đủ, chính xác doanh thu của từng tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng, làm cơ sở tính thuế và tổ chức thu thuế kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Đối với các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cơ quan thuế phải hướng dẫn chế độ sổ sách, kế toán, hóa đơn chứng từ đúng quy định pháp luật. Kiên quyết xử lý các hành vi bán hàng không xuất hóa đơn, trốn thuế. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện chủ đầu tư, chủ công trình mua vật tư xây dựng không lấy hóa đơn hoặc không được cung cấp hóa đơn theo quy định, thì kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi bán hàng không xuất hóa đơn, trốn thuế.

4/- Cơ quan Báo Long An , Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, các ngành, các cấp tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động sâu rộng nội dung Chỉ thị này để các tổ chức, cá nhân kinh doanh và mọi tầng lớp nhân dân thông suốt và chấp hành tốt việc đăng ký, kê khai và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận, trốn thuế làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Cục thuế tỉnh có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình, đề xuất hướng giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc và báo cáo định kỳ (6 tháng) việc thực hiện Chỉ thị này về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:

- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, CT.H.
CT-22

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/2006/CT-UBND ngày 09/11/2006 chống thất thu thuế trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.283

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38