Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/CT-UB-TM năm 1998 về đăng ký thuế và cấp mã số quốc gia cho các đối tượng nộp thuế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 19/CT-UB-TM Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Chí
Ngày ban hành: 18/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/CT-UB-TM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ CẤP MÃ SỐ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ.

- Căn cứ điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng do Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua;
- Căn cứ quyết định số 75/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành ngày 04/4/1998 về việc đăng ký thuế và cấp mã số quốc gia cho các tổ chức kinh tế và cá nhân kinh doanh;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1. Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng nộp thuế theo pháp luật Việt Nam, đều phải thực hiện kê khai, đăng ký thuế với cơ quan thuế để được cấp mã số xác định đối tượng nộp thuế theo quy định.

2. Giao trách nhiệm cho Cục Thuế thành phố :

- Có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh.

- Tổ chức hướng dẫn kê khai, cấp phát biểu mẫu cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai, đăng ký thuế theo qui định thống nhất toàn quốc.

- Cấp giấy chứng nhận mã số và hướng dẫn việc sử dụng mã số theo quyết định của Thủ tướng.

- Cung cấp cấu trúc và mã số đã cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đối với những đối tượng đã được cấp mã số quốc gia.

3. Các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi chủ trương đăng ký lại và cấp mã số của Chính phủ.

- Các Sở Ban Ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các đơn vị cá nhân kinh doanh chấp hành việc kê khai, đăng ký theo hướng dẫn của ngành Thuế.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức ngân hàng, tín dụng có quản lý hồ sơ doanh nghiệp trên máy tính phải xây dựng phương án cập nhật bổ sung mã số quốc gia vào hệ thống dữ liệu đang lưu trữ tại cơ quan mình.

Việc đăng ký và cấp mã số cần phải sớm hoàn tất và mã số quốc gia sẽ được áp dụng thống nhất kể từ ngày 01/01/1999, do đó các ngành cần khẩn trương triển khai thực hiện những việc nêu trên.-

 

 

Nơi nhận :
- TT/TU - TT/HĐND - TT/UB    
- Sở ban ngành, đoàn thể TP 
- UBND quận, huyện
- Cục Thuế TP
- Báo, đài
- VPUB : CPVP, các tổ TH
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chí

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/CT-UB-TM năm 1998 về đăng ký thuế và cấp mã số quốc gia cho các đối tượng nộp thuế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122