Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND 2019 quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô Quảng Ngãi

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Võ Phiên
Ngày ban hành: 06/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng lên cả về số lượng phương tiện và chất lượng dịch vụ, đáp ng ngày càng cao nhu cầu vận tải và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, tình hình thất thu thuế, nợ đọng thuế trong lĩnh vực kinh doanh này tương đối phổ biến, do nhiều nguyên nhân, chủ yếu nhất là sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và cơ quan Thuế chưa được đồng bộ, hiệu quả, dẫn đến chưa quản lý tốt thu thuế đối với tất cả các phương tiện vận tải có hoạt động kinh doanh và doanh thu tính thuế chưa sát với thực tế. Bên cạnh đó, còn do đặc thù của hoạt động kinh doanh vận tải là không có địa bàn cố định, không phụ thuộc địa chỉ đăng ký phương tiện vận tải; ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế chưa cao, chưa chấp hành kê khai thuế, để nợ đọng thuế kéo dài.

Để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh; chống thất thu ngân sách Nhà nước; trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cục Thuế tỉnh

Phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội vận tải tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế đcác tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định của pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế; duy trì thường xuyên đường dây nóng, hộp thư điện tử để cập nhật kịp thời các thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và người nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và vướng mắc, khó khăn trong việc nộp thuế.

Xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp theo đúng quy trình quản lý thuế của Tổng cục Thuế, phù hợp với thực tế kinh doanh của tổ chức, cá nhân và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế; trường hợp cần thiết, phải tiến hành khảo sát và lấy ý kiến tham gia của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải để xây dựng định mức doanh thu tối thiểu của từng loại phương tiện đảm bảo xác định mức thuế thống nhất trên địa bàn và phù hợp với thực tế.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật thuế trong lĩnh vực vận tải; kiểm tra, xử lý các trường hợp lợi dụng danh nghĩa của các doanh nghiệp, hp tác xã để kinh doanh nhưng không kê khai nộp thuế; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật thuế của các chủ phương tiện. Thông báo và tiếp nhận thông tin về quản lý phương tiện vận tải bằng ô tô từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân cung cấp theo địa chỉ hộp thư điện tử của Cục Thuế tỉnh (địa chỉ, email: pqlttncn.qng@gdt.gov.vn.)

Chỉ đạo các Chi cục Thuế chủ động xây dựng kế hoạch và biện pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát các phương tiện vận tải thực tế có hoạt động kinh doanh trên địa bàn nhưng chưa kê khai, nộp thuế để quản lý thu thuế kịp thời; phối hợp trong việc kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Kiên quyết không để cá nhân kinh doanh nợ đọng thuế kéo dài, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, nhất là biện pháp công khai thông tin Chủ phương tiện vận tải bằng ô tô có số thuế nợ trên 90 ngày trên website của ngành Thuế, trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Ngãi và trên mạng hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu về kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng của tng đơn vị.

2. Sở Giao thông vận tải

Định kỳ hàng tháng, cung cấp thông tin về số lượng, loại phương tiện (xe ô tô), chủ phương tiện kinh doanh vận tải phát sinh mới hoặc ngừng hoạt động cho cơ quan Thuế để thực hiện quản lý thuế; phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế, pháp luật về kinh doanh vận tải tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải; phối hợp các biện pháp thu hồi nợ thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải còn nợ đọng thuế khi có yêu cầu của cơ quan Thuế; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường các biện pháp quản lý thuế nhằm chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời phối hợp với cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan để thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải trong trường hợp cơ sở kinh doanh vận tải đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Công khai các phương tiện vận tải vi phạm pháp luật hoặc tạm dừng hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh, phù hiệu, biển hiệu đã cấp cho xe kinh doanh vận tải trên cổng thông tin điện tử của ngành và trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Tham gia góp ý về mức doanh thu bình quân hàng tháng của từng loại phương tiện do Cục Thuế tỉnh dự kiến.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các huyện, thành phố phối hợp, hỗ trợ Cơ quan Thuế trong việc kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải không kê khai, nộp thuế, nợ đọng thuế để kịp thời xử lý các Chủ phương tiện thực tế có hoạt động kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký kê khai nộp thuế hoặc đã bị thu hi Phù hiệu, Biển hiệu theo quy định pháp luật.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Định kỳ trước ngày 01/01, ngày 01/7 hằng năm và trường hợp đột xuất khi có biến động về giá cước vận tải, Sở Tài chính chuyển thông tin mức giá kê khai của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh cho Cục Thuế tỉnh để phối hợp quản lý thuế.

Tham gia góp ý về mức doanh thu bình quân hàng tháng của từng loại phương tiện do Cục Thuế tỉnh dự kiến.

5. Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh:

Trước ngày 20/01 và 20/7 hàng năm, cung cấp danh sách các phương tiện vận tải ô tô có biển kiểm soát tỉnh Quảng Ngãi đã đăng kiểm tại Trung tâm cho Cục Thuế tỉnh để theo dõi, quản lý thuế (Danh sách gồm: Họ và tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân là chphương tiện, loại xe, biển kiểm soát, tải trọng hoặc số ghế, có kinh doanh vận tải hoặc không kinh doanh vận tải).

Thông báo hộp thư điện tử của Trung tâm để tiếp nhận các thông tin về quản lý thuế của Cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan.

6. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành ở địa phương để kiểm tra, xử lý các Chủ phương tiện không chấp hành việc đăng ký kê khai, nộp thuế hoặc có nợ đọng thuế kéo dài theo đề nghị của Chi cục Thuế.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Cơ quan thuế trong việc kiểm tra, rà soát các phương tiện kinh doanh vận tải thực tế có hoạt động kinh doanh trên địa bàn để lập bộ quản lý thuế theo quy định.

7. Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô

Chấp hành nghĩa vụ thuế, đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế đúng hạn.

Kê khai đúng thực tế doanh thu phát sinh về kinh doanh vận tải bằng ô tô hàng năm cho cơ quan Thuế. Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh vận tải bằng ô tô không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế ấn định doanh thu tính thuế khoán theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải như: Đăng ký kinh doanh, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu, đăng kiểm định kỳ theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và thường xuyên phản ánh nhng vướng mắc (nếu có) cho Cục Thuế tỉnh để kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Công an t
nh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Thành viên BCĐ chống thất thu NS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn;
- Hiệp hội vận tải tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), CNXD, TH, CBTH;
- Lư
u VT, KT.bngoc298.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 06/11/2019 về tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.296

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!