Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2010 về tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 31/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ VÀ CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, kết quả thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt dự toán giao. Đạt được kết quả trên, trước hết là do kinh tế tỉnh nhà phát triển khá, các chính sách thuế mới của nhà nước đã đi vào cuộc sống, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong công tác quản lý thu. Đặc biệt là sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh và chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích các chính sách thuế và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế của các cơ quan quản lý thuế đã có nhiều cố gắng.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng nợ đọng thuế công thương nghiệp- dịch vụ ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng cao, kéo dài, nhất là các doanh nghiêp kinh doanh, chế biến thu mua nông sản, sự phối hợp, hỗ trợ giữa các ngành chức năng với cơ quan thuế chưa được thường xuyên, tích cực, chặt chẽ trong việc quản lý các khoản thu của ngân sách nhà nước.

Để tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2011, tạo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Xác định rõ, thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, việc quản lý thu thuế trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Do đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải có biện pháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ cơ quan thuế thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng tổ chức sơ kết phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách, nguyên nhân, kết quả đạt được, tình hình nợ đọng thuế, những hạn chế, vướng mắc, khó khăn. Đặc biệt, quan tâm đến công tác xử lý nợ đọng thuế, đề ra các biện pháp thật cụ thể, hữu hiệu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để thực hiện vượt kế hoạch thu ngân sách hàng năm.

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành lập Ban chỉ đạo thu nợ đọng thuế và chống thất thu trên địa bàn, thành phần gồm: Lãnh đạo UBND, Chi cục thuế, Công an, Quản lý thị trường... tiến hành chỉ đạo công tác quản lý thu ngân sách, chống nợ đọng thuế và chống thất thu thuế trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương phối hợp với cơ quan thuế điều tra, khảo sát về tài sản của các doanh nghiệp nợ đọng thuế quá hạn để phối hợp với cơ quan thuế tiến hành cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế nộp ngân sách nhà nước.

2. Cục Thuế tỉnh:

- Tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu đối với tất cả các khoản thu phát sinh trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 và các năm tiếp theo.

- Tăng cường và tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao sự hiểu biết, tuân thủ, tự giác trong việc kê khai, nộp thuế. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, công khai đầy đủ các quy trình về kê khai thuế, nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, giải quyết nhanh chóng các yêu cầu, thủ tục về thuế. Nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục thường xuyên cán bộ, công chức phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, đặc biệt là ngăn chặn các sai phạm, tiêu cực trong nội bộ ngành.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, kiên quyết xử lý nghiêm minh người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế, kiên quyết xử lý cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP và Quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình cưỡng chế nợ thuế.

Để ngăn chặn tình trạng nợ đọng thuế, đảm bảo chống thất thu ngân sách, trong thời gian tới ngành Thuế thực hiện một số giải pháp sau:

- Thường xuyên chỉ đạo các bộ phận tham mưu thực hiện công tác rà soát, phân loại nợ hàng tháng thật chính xác, phân tích rõ tuổi nợ của các khoản nợ, đối với các khoản nợ phát sinh nộp không đúng hạn, cơ quan thuế thực hiện thu phạt chậm nộp theo luật định, đối với khoản nợ có khả năng thu được, cần áp dụng nghiêm các giải pháp hành chính, chế tài cụ thể theo quy định của Luật thuế. Xử phạt vi phạm hành chính, hạn chế bán hoá đơn, thực hiện cưỡng chế thông qua tài khoản mở tại các ngân hàng thương mại, cưỡng chế phong toả tài sản, kê biên tài sản, truy tố trước pháp luật.

- Thường xuyên theo dõi sát tình hình nợ thuế của Chi cục Thuế các huyện, thị, đặc biệt là các Chi cục Thuế có số thuế nợ đọng lớn, có văn bản gửi UBND các huyện, thị biết số thuế nợ đọng hàng tháng để UBND các huyện, thị chỉ đạo các ngành phối hợp với Chi cục Thuế tăng cường các giải pháp thu nợ đọng thuế phù hợp với tình hình địa phương.

- Đưa các doanh nghiệp nợ đọng lớn vào diện thanh, kiểm tra định kỳ để xem xét, đánh giá về khả năng tài chính của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có số nợ đọng thuế lớn để có những biện pháp chế tài cụ thể.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp với cơ quan Công an trong việc giải quyết triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, truy thu thuế cho nhà nước, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với hệ thống kho bạc, ngân hàng nhất là các chi nhánh ngân hàng thương mại để cung cấp trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng theo quy định trong Luật Quản lý thuế, phát hiện nhanh các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu mất khả năng thanh toán, thực hiện giám sát, phong tỏa tài khoản đối với các doanh nghiệp nợ đọng thuế, góp phần ngăn ngừa các hành vi trốn thuế, nợ đọng thuế.

3. Đối với các ngành:

3.1. Sở Tài chính:

- Chủ động phối hợp với ngành thuế, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã rà soát nguồn thu trên địa bàn, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu thu phù hợp với thực tế các huyện, thị xã. Đặc biệt, thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh trong việc gắn chỉ tiêu thu nợ thuế của từng địa phương vào chỉ tiêu cân đối thu - chi ngân sách hàng năm.

- Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời cho các đoàn hỗ trợ thu nợ thuế, chống thất thu ngân sách của tỉnh, phối hợp Cục Thuế tỉnh xây dựng kế hoạch và giám sát chặt việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách. Đặc biệt là tình hình giải quyết nợ đọng thuế ở từng địa phương.

3.2. Công an tỉnh:

Phân công cán bộ thường xuyên phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Tổ chỉ đạo thu nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách, xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm chính sách, pháp luật thuế. Đặc biệt, phân công cán bộ có trình độ, khả năng tham gia vào đoàn hỗ trợ thu nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Tích cự hỗ trợ cơ quan thuế trong công tác điều tra khảo sát tài sản hiện có của doanh nghiệp và công tác thực hiện cưỡng chế nợ thuế, khi cơ quan thuế có yêu cầu.

3.3. Sở Kế hoạch đầu tư:

Thường xuyên phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong công tác kiểm tra tình hình vốn đăng ký kinh doanh tại các doanh nghiệp có số thuế nợ đọng lớn, kéo dài, tiến hành kiểm tra và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp còn nợ đọng thuế khi cơ quan thuế có văn bản yêu cầu.

3.4. Sở Tư pháp:

Phối hợp với cơ quan thuế các cấp trong việc thẩm định tính pháp lý của các hồ sơ cưỡng chế nợ thuế do cơ quan thuế gửi đến. Đồng thời, tổ chức bán đấu giá các tài sản mà cơ quan thuế đã tiến hành cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản nộp ngân sách.

3.5. Chi cục Quản lý thị trường:

Thường xuyên phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác kiểm tra tình hình vốn đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh đã đăng ký tại các doanh nghiệp có số thuế nợ đọng lớn, kéo dài, nếu phát hiện số vốn, ngành nghề kinh doanh đăng ký không đúng thực tế kinh doanh thì kiên quyết xử lý theo luật định.

3.6. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước:

Thực hiện đăng báo, thông tin công khai trên các phương tiện truyền thông các doanh nghiệp có số thuế nợ đọng lớn, dây dưa khi cơ quan thuế có yêu cầu.

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Luật thuế để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, các chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm các chính sách thuế.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các ngành, UBND các huyện, thị xã kịp thời báo cáo về UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2010 về tăng cường công tác xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


310

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144