Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH THUẾ GIAI ĐOẠN 2011-2020

Ngày 17/5/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 732/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước; xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản là thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao.

Để sự phối hợp của các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác quản lý thuế, phí và lệ phí giai đoạn 2011 - 2020 đạt kết quả tốt, góp phần vào việc thực hiện thành công chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố chỉ thị:

1. Cục Thuế thành phố Hà Nội:

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến lược cải cách hiện đại hóa ngành thuế giai đoạn 2011 - 2020. Tổ chức tốt hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nội dung cải cách hiện đại hóa ngành thuế.

1.2. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách và hiện đại hóa ngành thuế giai đoạn 2011 - 2020 theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, phù hợp với chương trình cải cách hành chính và yêu cầu thực tế của Thủ Đô; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp từ Trung ương đến Quận, huyện, thị xã, phường, xã trong việc triển khai thực hiện các chương trình cải cách hiện đại hóa.

- Tham gia hoàn thiện các chính sách, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả; thủ tục hành chính về thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng trên địa bàn Thành phố cũng như của cả nước.

- Phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế, tuyên truyền sâu rộng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đến mọi tổ chức và tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao tính tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật thuế; Thực hiện công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý của cơ quan thuế … Tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa” trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính về thuế. Đồng thời cơ quan thuế kiểm tra, giám sát sự tuân thủ của người nộp thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro, phân loại người nộp thuế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thuế có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu và chuyên nghiệp, có kỹ năng quản lý thuế tiên tiến, hiện đại.

- Triển khai thực hiện tốt các ứng dụng hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

2. Các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc thực hiện chiến lược cải cách hành chính thuế trên các lĩnh vực liên quan: hiện đại hóa thu ngân sách và ủy nhiệm thu qua Ngân hàng; nộp thuế điện tử; xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách … trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế thành phố Hà Nội tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa liên thông” trong việc cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, đăng ký mẫu dấu; đặc biệt là việc Đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính.

4. Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong việc quản lý các Văn phòng đại diện, Chi nhánh các công ty, thương nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố; cung cấp bản sao Giấy phép hoạt động, quảng cáo, xúc tiến thương mại, … đã được Sở Công Thương cấp phép hoạt động để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý và thu thuế theo đúng quy định.

Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường gắn việc chống buôn lậu và gian lận thương mại với việc chống trốn thuế, lậu thuế, đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin, kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, trốn lậu thuế.

5. Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin, giải quyết các vướng mắc về cơ chế chính sách đất đai … để đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách liên quan đến đất đai vào ngân sách Nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo và phối hợp với UBND các Quận, huyện, thị xã chỉ đạo các Văn phòng đăng ký đất nhà tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa liên thông” của Thành phố và các quận, huyện, thị xã trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến kinh doanh bất động sản.

6. Công an Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn; gian lận trong xuất hóa đơn, kê khai thuế nhằm mục đích trốn thuế, … góp phần chống thất thu thuế, thu hồi các khoản tiền thuế bị thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ án trốn thuế, gian lận về thuế đã được phát hiện để đưa ra xét xử trước pháp luật nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng khác.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu cung cấp các thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Thực hiện trích, chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và lệnh thu của cơ quan thuế.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thuế, trong đó trọng tâm là các chương trình cải cách hiện đại hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai thực hiện.

Biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; đồng thời phê phán mạnh mẽ các hiện tượng, hành vi vi phạm pháp luật thuế.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, đoàn thể … phối hợp với cơ quan thuế trong công tác chỉ đạo tuyên truyền triển khai chiến lược cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.

10. UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc tổ chức quản lý thuế trên địa bàn. Các xã, phường, thị trấn đã được ủy nhiệm thu thuế tổ chức thu, nộp đúng quy định. Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế tại địa phương quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để mọi người dân hiểu và chấp hành tốt pháp luật thuế.

Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã xây dựng Quy chế phối hợp cụ thể trên từng lĩnh vực để tổ chức triển khai kế hoạch hành động hàng năm theo lộ trình đã đề ra về thực hiện Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 - 2020.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên; Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND Thành phố để chỉ đạo giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Đoàn Đại biểu QH Thành phố;
- UBMT Tổ quốc Thành phố HN;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Tổng cục Thuế;
- Các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan Báo, Đài TW và HN;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- C.PVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 10/11/2011 triển khai Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.171

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!