Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UB năm 1993 về việc thực hiện giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào lương, và chuyển việc quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sang phương thức kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 14/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 08/04/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 14/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 1993

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ ĐƯA TIỀN NHÀ Ở VÀO LƯƠNG, VÀ CHUYỂN VIỆC QUẢN LÝ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC SANG PHƯƠNG THỨC KINH DOANH.

Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 và Quyết định số 33/TTg ngày 05/02/1993 của Thủ tướng Chánh phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào lương và chuyển quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh.
Căn cứ Thông tư Liên bộ Lao động – Thương binh xã hội – Tài Chánh – Xây dựng số 27/LB-TT ngày 31/12/1992 về việc hướng dẫn thực hiện đưa tiền nhà ở vào tiền lương.
Căn cứ Thông tư Liên bộ Xây dựng – Tài chánh số 01/LB-TT ngày 19/01/1993 về việc hướng dẫn định giá cho thuê nhà ở.
Căn cứ thông tư Liên bộ Xây dựng – Bộ Tài chánh số 06/LB-TT ngày 10/02/1993 về việc hướng dẫn thực hiện quyết định của Thủ tướng Chánh phủ về “chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh”.

Nhằm thực hiện chủ trương nêu trên của Chánh phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị:

1/ Giao ban Tổ chức Chánh quyền thành phố chủ trì, cùng Sở Nhà đất thành phố lập phương án về tổ chức hệ thống Công ty Kinh doanh nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần các văn bản hướng dẫn trên.

2/ Giao Sở Nhà đất thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chánh, Sở Lao động – Thương binh xã hội lập phương án cụ thể triển khai thực hiện quyết định 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chánh phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào lương để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Liên bộ duyệt thi hành.

3/ Sở Tài chánh và Sở Lao động – Thương binh xã hội hướng dẫn các đơn vị khu vực hành chánh sự nghiệp lập danh sách các đối tượng được hưởng tiền nhà ở vào lương và các đối tượng chánh sách thuê nhà ở của Nhà nước được miễn hoặc giảm tiền nhà ở, dự toán kinh phí để ngân sách chi cấp từ tháng 11/1992 trở đi theo điều 2, Quyết định 118/TTg.

4/ Thủ trưởng các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế chịu trách nhiệm chi cấp cho cán bộ công nhân viên đơn vị từ tháng 11/1992 trở đi mức phụ cấp tiền nhà ở theo điều 2 Quyết định 118/TTg; khoản tiền nhà ở này được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

5/ Sở Nhà đất chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Viện quy hoạch thành phố, Ban Vật giá thành phố xây dựng giá cho thuê nhà ở. Giá này căn cứ vào giá chuẩn, các hệ số và cách tính được quy định tại mục II Thông tư số 01/LB-TT ngày 19/01/1993 của Liên Bộ Xây dựng – Tài chánh, để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  công bố áp dụng giá mới cho thuê nhà ở từ tháng 11/1992 đối với từng loại nhà tại thành phố Hồ Chí Minh.

6/ Sở Nhà đất tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn điều tra cơ bản cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tập huấn nghiệp vụ, triển khai đo đạc lập bản vẽ sơ đồ sử dụng cho việc ký hợp đồng cho thuê nhà ở theo giá mới, lập dự toán kinh phí cho công việc này để ngân sách tạm ứng, sau này sẽ kiến nghị với Liên Bộ hạch toán vào chi phí quản lý nhà cho thuê.

Cơ quan quản lý nhà cho thuê ký hợp đồng cho thuê nhà ở theo giá mới đến đâu, thì được tiến hành truy thu tiền thuê nhà ở theo giá mới từ tháng 11/1992 đối với người thuê nhà.

7/ Sở Nhà đất xác lập quỹ nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước và phương án sử dụng, kinh doanh nhằm phát triển quỹ nhà ở của thành phố.

Để triển khai thực hiện đầy đủ chỉ thị này, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nhà đất, Sở Tài chánh, Sở Lao động – thương binh xã hội hướng dẫn cụ thể. Trong quá trình thực hiện, có điều gì vướng mắc, cần tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tiếp.-

Không công bố trên báo đài

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UB năm 1993 về việc thực hiện giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào lương, và chuyển việc quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sang phương thức kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.598
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78