Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TNH KON TUM

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có những chuyn biến tích cực. Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp khang trang, hiện đại, góp phn phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Tuy nhiên, tình trạng gian lận về đo lường số lượng, chất lượng, nguồn hàng cung cấp, hóa đơn và các hành vi mua bán xăng du ngoài hệ thống phân phi, vẫn đang diễn ra, gây thất thu Ngân sách Nhà nước, tạo sự cạnh tranh không bình đng trong kinh doanh xăng du.

Thực hiện Văn bản số 12733/BTC-TCT ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc đnghị phi hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và Văn bản số 4156/TCT-DNL ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Tng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế đi với hoạt động kinh doanh xăng du, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị kinh doanh xăng dầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu qua giải pháp niêm phong đồng h (công tơ) tng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng du trên địa bàn, trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban ngành liên quan phbiến, tuyên truyền chủ trương qun lý thuế thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các sở kinh doanh xăng du trên địa bàn tỉnh;

- Phi hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh) và các sngành có liên quan thành lập đoàn công tác liên ngành thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ tng tất cả các cột bơm xăng du của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tem niêm phong công tơ tổng do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát hành, quản lý; đng thời, tổ chức ghi số công tơ, xác định số lượng xăng dầu bán ra trong tháng đquản lý slượng xăng du mua vào bán ra, ngăn chặn việc khai man, trốn thuế;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ngoài tỉnh có bán xăng dầu vào địa bàn tỉnh để vận động, thuyết phục các doanh nghiệp thành lập Chi nhánh tại địa bàn tnh nhằm thực hiện kê khai các loại thuế theo quy định của pháp luật;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu có rủi ro cao về thuế trên các mặt ghi chép s sách kế toán và kê khai thuế, nộp thuế;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Văn bản số 12733/BTC-TCT ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và Văn bản số 4156/TCT-DNL ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế đi với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

2. S Tài chính

Tăng cường quản lý giá đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát tình hình giá cả đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

3. S Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Thanh tra sở, Chi cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng tỉnh...) phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai dán tem niêm phong đồng hồ tổng các cột bơm xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

4. S Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng du đi với các doanh nghiệp, các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu, nhất là các cơ sở kinh doanh có rủi ro cao về thuế trên địa bàn;

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng chuyên ngành (Cơ quan Thuế, Chi cục Tiêu chun đo lường chất lượng tỉnh,...) tăng cường kiểm tra xăng du lưu thông trên thị trường; các quy định về vận chuyn xăng du; số lượng, chất lượng, tình trạng hoạt động của thiết bị đong, đếm, bình đong đối chứng, bồn chứa; hợp đồng đại lý với thương nhân cung cấp xăng du và các điều kiện kinh doanh theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Thông báo đến Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, SKhoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chun Đo lường Cht lượng tỉnh) về cơ sở kinh doanh xăng du mới thành lập đđiều kiện kinh doanh xăng du trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phi hp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt động kinh doanh xăng dầu; phối hợp kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối với các phương tiện vận chuyn xăng du lưu thông vào địa bàn tỉnh.

6. SKế hoạch và Đầu tư

Thực hiện hướng dẫn, cấp giấy phép kinh doanh kịp thời cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thành lập chi nhánh trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin cấp giấy phép thành lập mới đi với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đphối hợp quản lý.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phbiến, tuyên truyền sâu rộng đcác doanh nghiệp và nhân dân hiu rõ, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và chủ trương quản lý thuế thông qua giải pháp quản lý đng h(công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng du; thông tin kịp thời, chính xác về các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu; nhất là các vi phạm về đo lường, chất lượng, gian lận thương mại...

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Phối hợp với các Sở, ban ngành làm tốt công tác quy hoạch, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nhằm tháo gnhững khó khăn, vướng mc trong hoạt động kinh doanh.

9. Đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tnh

- Thực hiện đầy đvà đúng các quy định của nhà nước về kinh doanh xăng du và các quy định của pháp luật về hạch toán - kế toán trong hoạt động kinh doanh; cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được kiểm tra;

- Thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi tem niêm phong bị hư hỏng do ảnh hưởng của các tác động khách quan đđược thay thế tem mới và thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lượng xăng, du tồn kho tại thời điểm nhà nước điều chỉnh giá bán xăng dầu trên thị trường và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo;

Yêu cầu các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh trin khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Cục Thuế tỉnh phi hợp với các đơn vị liên quan tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hng tháng, quý, 06 tháng, năm đtheo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các s
, ban ngành và các đơn vị thuộc tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: + CVP, các PVP;
+ Các phòng trực thuộc;
- Lưu: VT, KT
4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 11/10/2016 về tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


835

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74