Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế - thực hiện khai, nộp thuế điện tử do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 02/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Hà Nam, ngày 02 tháng 07 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ - THỰC HIỆN KHAI, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược cải cách và hiện đại hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan. Trong thời gian qua, Cục Thuế đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai các chương trình cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, trong đó có nội dung khai và nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã có trên 90% số doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử và gần 30% số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử qua các Ngân hàng thương mại, tuy nhiên so với mục tiêu yêu cầu thì số lượng trên còn hạn chế.

Đtiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, thực hiện khai, nộp thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thuế tỉnh Hà Nam:

- Tích cực triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ cho người nộp thuế hiểu rõ về chính sách, pháp luật thuế để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, lợi ích của người nộp thuế trong việc khai, nộp thuế điện tử đtừ đó người nộp thuế chủ động, tích cực tham gia vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính thuế;

- Công khai các thủ tục hành chính thuế trên mạng internet, cổng thông tin điện tử ngành thuế và các phương tiện truyền thông, tại trụ sở cơ quan thuế, nơi nhận giải quyết các thủ tục hành chính thuế để doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận và giám sát thực hiện.

- Tổ chức tập huấn, đăng tải thông tin những thay đổi chính sách thuế trên cổng thông tin điện tử ngành thuế và các phương tiện truyền thông cho người nộp thuế biết, thực hiện tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc giải đáp vướng mắc kịp thời về chính sách, thủ tục trong lĩnh vực thuế;

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thuế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan. Phối hợp với các sở, ngành rà soát các thủ tục hành chính có liên quan đến thực hiện nghĩa vụ thuế từ đó xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin nhằm giải quyết nhanh nht các thủ tục hành chính cho người nộp thuế;

- Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật nội bộ, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ thuế; xử lý nghiêm các cán bộ gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế.

- Rà soát, hướng dẫn người nộp thuế có hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử kịp thời;

- Phấn đấu thực hiện đến hết tháng 9/2015, 100% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai thuế điện tử, trên 90% thực hiện nộp thuế điện tử.

2. Các Sở, ngành chức năng của tỉnh:

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Cục Thuế thường xuyên cập nhật thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh những nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế điện tử.

- Đài phát thanh truyền hình, Báo Hà Nam: phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật thuế trong đó nhn mạnh việc thực hiện khai, nộp thuế điện tử trên truyền hình để người nộp thuế biết, thực hiện; biểu dương các điển hình trong việc thực hiện tốt pháp luật thuế, đưa tin các trường hợp vi phạm hoặc cố tình không thực hiện các chính sách pháp luật thuế.

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp, Chi cục hải quan quản lý các khu công nghiệp; Chi nhánh Ngân hàng nhà nước; Các ngân hàng thương mại: Theo chức năng nhiệm vụ của ngành chủ động hướng dẫn người nộp thuế và tạo điều kiện để người nộp thuế khai, nộp thuế điện tử được thuận lợi.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị chức năng có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người nộp thuế trên địa bàn thực hiện khai, nộp thuế điện tử, triển khai các nội dung nêu tại Chỉ thị này.

4. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn:

- Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các chính sách, pháp luật về thuế để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong sản xuất kinh doanh, nộp các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thực hiện khai, nộp thuế điện tử; đề xuất các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Phản ánh kịp thi với cơ quan thuế những khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn, phối hợp xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tnh (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các S
, ngành: KH, TC, KB, TN, BQLKCN, HQ;
- NHNN t
nh và các NHTM trên địa bàn tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
Đài PTTH, Báo Hà Nam;
-
VPUB: LĐVP (3), TH(T);
-
Lưu: VT, KTTH (G)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế - thực hiện khai, nộp thuế điện tử do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146