Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 68/1998/TT-BTC of May 19, 1998, on additionally guiding a number of points in Circular No.85-TC/TCT of October 24, 1994 of the Ministry of Finance

Số hiệu: 68/1998/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 19/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 68/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 85 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1994 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Qua thời gian thực hiện Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tầu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam", có một số vướng mắc cần thiết phải được giải thích rõ để đảm bảo thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm như sau:

1. Về đối tượng nộp thuế:

Đối tượng nộp thuế cước theo quy định tại điểm 1, mục I Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính là tất cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài dùng tàu biển thuộc sở hữu của mình hoặc thuê tàu thuộc sở hữu của người khác, kể cả trường hợp không có tàu nhưng có hoạt động kinh doanh vận tải hàng hoá từ các cảng biển Việt Nam ra các cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển Việt Nam, bao gồm trực tiếp vận chuyển hàng hoá hay gián tiếp vận tải thông qua đơn vị vận tải nước ngoài khác thực hiện mà đơn vị vận tải này chịu trách nhiệm pháp lý đối với hàng hoá của chủ hàng.

2. Về trách nhiệm kê khai nộp thuế:

Trách nhiệm kê khai nộp thuế quy định tại điểm 2, mục IV Thông tư số 85 TC/TCT là chủ tàu biển bao gồm cả các tổ chức, cá nhân vận tải nước ngoài khi vào cảng của Việt Nam thực hiện việc vận chuyển hàng hoá xuất khẩu hoặc vận chuyển hàng hoá giữa các cảng Việt Nam, có trách nhiệm kê khai đúng doanh thu tính thuế cước, cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan khác cho đơn vị đại lý, làm căn cứ xác định thuế cước phải nộp.

Việc thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tiền thuế cước phải nộp ghi trên biên lai thu thuế cước do đơn vị đại lý làm nhiệm vụ thu và nộp thay thuế cước cho các tổ chức và cá nhân vận tải nước ngoài.

Các tổ chức và cá nhân vận tải nước ngoài không thực hiện đúng các quy định nêu trên, thì bị xử lý truy thu, phạt thuế theo quy định của Luật thuế doanh thu, Luật thuế lợi tức.

Các đối tượng nộp thuế, tổ chức khấu trừ thuế và cơ quan thuế có trách nhiệm thực hiện theo đúng các hướng dẫn tại Thông tư số 85 TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 68/1998/TT-BTC

Hanoi, May 19, 1998

 

CIRCULAR

ON ADDITIONALLY GUIDING A NUMBER OF POINTS IN CIRCULAR No.85-TC/TCT OF OCTOBER 24, 1994 OF THE MINISTRY OF FINANCE

After a period of implementing Circular No.85-TC/TCT of October 24, 1994 of the Ministry of Finance "guiding the collection of freight tax applicable to foreign sea-going vessels engaged in goods transportation at Vietnamese sea ports", there have appeared some questions, that need to be clarified in order to ensure the uniform implementation of such Circular, the Ministry of Finance hereby provides the following additional guidance:

1. On the tax payers:

The freight tax payers as prescribed in Point 1, Section I of Circular No.85-TC/TCT of October 24, 1994 of the Ministry of Finance are all foreign organizations and individuals that use their own or chartered sea-going ships or even have no ships but are engaged in goods transportation from Vietnamese sea ports to foreign sea ports or between Vietnamese sea ports, including either direct goods transportation or indirect goods transportation through other foreign transporting units which shall take legal liability for transported goods of the goods owners.

2. On the liability to make tax payment declarations:

Liable to make tax payment declarations according to Point 2, Section IV of Circular No.85-TC/TCT are sea-going ship owners, including foreign transporting organizations and individuals that enter Vietnamese sea ports to transport goods for export or transport goods between Vietnamese sea ports. They shall have to correctly declare their turnover for calculation of freight tax and provide their transporting agents with all relevant documents which shall serve as basis for determining payable freight tax.

The payment or the acceptance to pay the payable freight tax stated in the freight tax receipts shall be made by agents which are liable to receive and remit freight tax on behalf of foreign transporting organizations and individuals.

Foreign transporting organizations and individuals that fail to strictly observe the above-said provisions shall be subject to the payment of tax arrears and fines as prescribed by the Law on Turnover Tax and the Law on Profit Tax.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 68/1998/TT-BTC of May 19, 1998, on additionally guiding a number of points in Circular No.85-TC/TCT of October 24, 1994 of the Ministry of Finance

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.045
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92