Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 20/1998/TT-BTC of February 13, 1998, guiding the prices for calculation of special consumption tax on foreign-brand cigarettes manufactured and consumed in Vietnam

Số hiệu: 20/1998/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 13/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20/1998/TT/BTC NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VỀ GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI THUỐC LÁ NHÃN HIỆU NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SẢN XUẤT,TIÊU THỤ TẠI VIỆT NAM

Căn cứ luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
Căn cứ Nghị định số 97/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu đặc biệt; Thông tư số 98 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài được phép sản xuất, tiêu thụ tại Việt nam như sau:

1. Giá bán hàng làm căn cứ xác định giá thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài do các Công ty, Nhà máy thuốc lá thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam sản xuất là giá do các Công ty, Nhà máy bán cho các Chi nhánh nhánh thuốc lá nước ngoài để tiêu thụ tại Việt Nam nhưng không được thấp hơn 10% mức giá bình quân do các chi nhánh thuốc lá nước ngoài bán ra. Trong trường hợp các Công ty, Nhà máy sản xuất không xác định giá tính thuế hợp lý thì cơ quan thuế căn cứ vào mức giá bình quân do các Chi nhánh thuốc lá nước ngoài bán ra trừ (-) 10% để ấn định giá tính thuế.

2- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ những quy định tạm thời của Bộ Tài chính về giá tính thuế đối với thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài được sản xuất, tiêu thụ tại Việt Nam kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 20/1998/TT-BTC

Hanoi, February 13, 1998 

 

CIRCULAR

GUIDING THE PRICES FOR CALCULATION OF SPECIAL CONSUMPTION TAX ON FOREIGN-BRAND CIGARETTES MANUFACTURED AND CONSUMED IN VIETNAM

Pursuant to the Law on Special Consumption Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Special Consumption Tax;
Pursuant to Decree No.97-CP of December 27, 1995 of the Government detailing the implementation of the Law on Special Consumption Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Special Consumption Tax; Circular No.98-TC/TCT of December 30, 1995 of the Ministry of Finance guiding the implementation of Decree No.97-CP of December 27, 1997 of the Government detailing the implementation of the Law on Special Consumption Tax and the Law on the Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Special Consumption Tax;
The Ministry of Finance hereby provides guidance on the prices for calculation of special consumption tax on foreign-brand cigarettes permitted to be manufactured and consumed in Vietnam, as follows:

1. The selling prices which serve as basis for determining prices for calculation of special consumption tax on foreign-brand cigarettes manufactured by companies and/or factories under the Vietnam Tobacco Corporation shall be the prices of cigarettes sold by such companies and/or factories to the foreign tobacco branches for consumption in Vietnam but must not be 10% lower than the average selling prices of the foreign tobacco branches. If such companies and/or factories fail to determine the reasonable tax calculation prices, the tax agency shall fix the tax calculation prices on the basis of the foreign tobacco branches' average selling prices deducted (-) by 10%.

2. This Circular takes effect 15 days after its signing. The previous provisional stipulations of the Ministry of Finance on the prices for calculation tax on foreign-brand cigarettes manufactured and consumed in Vietnam shall be annulled from the effective date of this Circular.

Any difficulties or problems arising in the course of implementation shall be promptly reported by the concerned units to the Ministry of Finance for study and additional guidance.

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER
Vu Mong Giao
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 20/1998/TT-BTC of February 13, 1998, guiding the prices for calculation of special consumption tax on foreign-brand cigarettes manufactured and consumed in Vietnam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


891
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217