Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 148-LB/TT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Người ký: Đỗ Quang Trung, Nguyễn Ngọc Hiến, Tào Hữu Phùng
Ngày ban hành: 09/04/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148-LB/TT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1996

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BAN TỔ CHỨC - TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁPSỐ 148-LB/TT NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG PHIÊN TOÀ

Thi hành Quyết định số 154/TTg ngày 12-3-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên toà, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên toà như sau:

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Chế độ bồi dưỡng phiên toà đối với Thẩm phán, Thư ký phiên toà, Kiểm sát viên tham gia phiên toà, Cảnh sát bảo vệ phiên toà, Cảnh sát dẫn giải bị can, bị cáo đến phiên toà nhằm bồi dưỡng cho những đối tượng trên trong quá trình xét xử tại phiên toà.

II. MỨC BỒI DƯỠNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Mức 15.000 đ/người/ngày xét xử, áp dụng đối với Thẩm phán, chủ tọa phiên toà.

- Mức 10.000 đ/người/ngày xét xử, áp dụng đối với Thẩm phán, Thư ký phiên toà, Kiểm sát viên tham gia phiên toà, Cảnh sát bảo vệ phiên toà, Cảnh sát dẫn giải bị can, bị cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc bồi dưỡng phiên tòa đối với Thẩm phán, Thư ký phiên toà, Cảnh sát bảo vệ phiên toà, Cảnh sát dẫn giải bị can, bị cáo do toà án nào quyết định đưa vụ án ra xét xử thì toà án đó chi trả.

Việc bồi dưỡng phiên toà đối với Kiểm sát viên do Viện kiểm sát nhân dân nào cử người tham gia phiên toà thì Viện kiểm sát đó chi trả.

2. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ bồi duỡng phiên toà được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị.

Riên kinh phí chi trả của Toà án quân sự và Viện kiểm sát quân sự các cấp được bố trí trong kế hoạch ngân sách giao cho Bộ quốc phòng hàng năm.

Chế độ bồi dưỡng được các đơn vị dự toán, kế toán và quyết toán theo chế độ hiện hành.

3. Thông tư này được thực hiện từ 12-3-1996, những quy định về bồi dưỡng phiên toà trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết.

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Tào Hữu Phùng

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Hiến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 148-LB/TT ngày 09/04/1996 hướng dẫn chế độ bồi dưỡng phiên toà do Bộ Tài chính-Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ-Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.399

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.249.22