Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 896/QĐ-TTg năm 2007 bổ sung kinh phí năm 2007 của Bộ Tư pháp để phục vụ hoạt động của các đơn vị thi hành án mới được thành lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 896/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 896/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2007 

 

 QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ NĂM 2007 CỦA BỘ TƯ PHÁP ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THI HÀNH ÁN MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính công văn số 9039/BTC-HCSN ngày 09 tháng 7 năm 2007

,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ sung dự toán Ngân sách năm 2007 của Bộ Tư pháp số tiền là 1.890 triệu đồng (Một tỷ tám trăm chín mươi triệu đồng), gồm: Kinh phí mua sắm tài sản ban đầu cho các đơn vị thi hành án mới được thành lập là 1.050 triệu đồng; kinh phí xây nhà tạm hoặc thuê trụ sở làm việc là 700 triệu đồng và kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án dân sự là 140 triệu đồng. Nguồn kinh phí bố trí từ dự toán chi quản lý hành chính ngân sách Trung ương năm 2007 đã được Quốc hội quyết định

Bộ Tư pháp có trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;

- VPCP: BTCN;

-  Các PCN: Nguyễn Xuân Phúc;Nguyễn Quốc Huy;  Kiều Đình Thụ.

   Các Vụ: TH, Ban XDPL, Website Chính phủ;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

 THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 896/QĐ-TTg năm 2007 bổ sung kinh phí năm 2007 của Bộ Tư pháp để phục vụ hoạt động của các đơn vị thi hành án mới được thành lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.299
DMCA.com Protection Status